$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>
ဘာရိန္းသာသနာ့ပညာရွင္မ်ား ၏ ဟစ္ေႂကြးတမ္းတမႈ / ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တည္ရွိေနမႈ ႏွင့္ သက္ဝင္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို အာေလခလီဖြာ မွ ပစ္မွတ္လုပ္ေန

ဘာရိန္းသာသနာ့ပညာရွင္မ်ား ၏ ဟစ္ေႂကြးတမ္းတမႈ / ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တည္ရွိေနမႈ ႏွင့္ သက္ဝင္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို အာေလခလီဖြာ မွ ပစ္မွတ္လုပ္ေန

  • News Code : 766645
  • Source : ABNA
Brief


(ဘာရိန္းအိုလမာႀကီးမ်ားအဖြဲ႔)မွ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ သတင္းတို တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ တည္ရွိေနမႈ ၊ အေထာက္အထား ၊ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈမ်ား ၊ဘာသာေရး အစဥ္ အလာ မ်ား ႏွင့္ သာသနာ့ အရထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားကို အာေလခလီဖြာ မွ ပစ္မွတ္လုပ္ ေနပါၿပီး … ဟူ၍ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

အဆက္မျပတ္ အဖိအႏွိပ္အရက္အစက္ခံ ဘာရိန္း ျပည္သူမ်ား အေပၚတိုးျမႇင့္ဖိႏွိပ္လာသျဖင့္ (ဘာရိန္းအိုလမာႀကီးမ်ားအဖြဲ႔)မွ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ သတင္းတို တစ္ခုကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

(ဘာရိန္းအိုလမာႀကီးမ်ားအဖြဲ႔)မွ ယေန႔ ဇူလုိင္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ တနင္းလာ ေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ သတင္းတို ေၾကညာခ်က္ ၏ ဘာသာျပန္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အစဥ္မျပတ္ သနားၾကင္နာ ၊ညာတာ ေတာ္မူသည့္ ျမတ္အလႅာဟ္၏ နာမံေတာ္ ျဖင့္ အစ ျပဳပါ၏။

စလာမ္ႏွင့္ ဒ႐ူးဒ္ေတာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ ဟဇရသ္ မိုဟမၼဒ္ (ဆြ) ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္၏ ေဆြေတာ္ဝင္မ်ဳိးေတာ္ဝင္အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) အေပၚသို႔ က်ေရာက္ပါေစ။ၿပီးေနာက္ …

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အေျခခံအစိတ္အပိုင္း အျဖစ္ ၎ဤႏိုင္ငံ၏ မူရင္း ကို ရွီအာမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားသည္ ဟု၎ လုံးဝ သက္ဝင္ယုံၾကည္ပါတယ္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ၏ တည္ရွိေနမႈ ၊ အေထာက္အထား ၊ သက္ဝင္ယုံၾကည္မႈမ်ား ၊ဘာသာေရး အစဥ္ အလာ မ်ား ႏွင့္ သာသနာ့ အရထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္မ်ားကို (အာေလခလီဖြာ မွ) ပစ္မွတ္လုပ္ ေနၿပီးဆိုတာ စိတ္ခ်ေနရပါၿပီး။

ဤအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ (ရွီအာ မြတ္စလင္မ္အိုလမာ အဖြဲ႔ႀကီး အေနျဖင့္ ) အသစ္တဖန္ ထပ္ၿပီး ဤ ဖိႏွိပ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္ေပးဖို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံေတာင္းဆို အပ္ပါတယ္။

ေရွာင္ဝါလ္ ၁၃ရက္ေန႔ ၊ဟီဂ်ရီ ၁၄၃၇ခုႏွစ္ ၊ ဇူလိုင္လ ၁၈ရက္ေန႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

လက္မွတ္ ႏွင့္အမည္မ်ား

ရွိက္ၡအီစာကာစင္မ္

ဆယက္ဒ္ အဗ္ဒြလႅာဟ္အလ္ဂရီဖီး

ရွိက္ၡအဗ္ဒြလ္္ဟိုစိန္အလ္စသရီ

ရွိက္ၡမိုဟမၼဒ္ ဆြာေလဟ္ အလ္ရဘီအီ

မွတ္သားစရာအခ်က္မွာ ေဆာ္ဒီ လက္ပါးေစ မင္းဆိုးမင္းညစ္ အာေလခလီဖြာ အေနျဖင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း လူသတ္ျခင္း ၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း ၊ေထာင္ခ်ျခင္း ၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္မွ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ၊ျပည္နယ္ဒဏ္ေပးျခင္း မ်ားျဖင့္ဘာရိန္းျပည္သူလူထု ႏွင့္အိုလမာကို မတရား ျပဳေနပါတယ္။ ထိုျပင္ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားကို ၿပိဳဖ်က္ျခင္း၊ အဇါဒါရီျပဳေနသည့္ မဂ်္လစ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း၊ မင္ဗဲရ္ေပၚတြင္ တရားဓမၼေဟာၾကားမႈကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ တို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္လည္း ပိုိပုိတိုးျမင့္ၿပီး မတရား ဖိႏွိပ္ ရက္စက္မႈ မ်ားကိုျပဳေန ပါတယ္။

ယုတ္စြ ရွီအာမြတ္စလင္မ္မ်ား ၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အေထာက္အထား ၊ဟဒီးစ္ ေတာ္အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္အညီ တည္ရွိေနသည့္ သာသနာ့ အခြန္ ေငြ ျဖစ္သည့္ ခြမ္းစ္ ေငြကိုလည္း အာေလခလီဖြာ မင္းဆိုးမင္းညစ္မွ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ မ်က္ႏွာ ေတာ္ကို မေထာက္၊ရစူလ္(ဆြ) ၏ မ်က္ႏွာေတာ္ကို မၾကည့္ဘဲ တရားမဝင္ေငြအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး အတိ အက် စိစစ္မႈမ်ား မတရား မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္မ်ဳိးကို မြတ္စလင္မ္ မဟုတ္ သည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွာပင္ မလုပ္လုပ္ပါ။ထိုျပင္ ဇကာသ္ေငြ ကို တရားမဝင္ေငြအျဖစ္ ယေန႔ တိုင္မေျပာဆို မေၾကညာ ခဲ့ၾကေခ်။

ယေန႔ဘာရိန္းျပည္သူလူထုႏွင့္အိုလမာအေနျဖင့္ ၎တို႔ကို ကူညီရန္ မင္းဆိုးမင္းညစ္ လက္ ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဟစ္ေႂကြးတမ္းတ အကူအညီေတာင္းေနၾကပါတယ္။ ကမာၻေပၚတြင္ ၎တို႔ကို ကူညီ ေပးရန္ကယ္တင္ေပးရန္ မြတ္စလင္မ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် မရွိေတာ့ပါသေလာ! ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ (ဆြ) မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့သည့္ «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً یُنادِی یا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِم»

အဓိပၸာယ္ - အၾကင္မည္သူမဆို လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဟစ္ေႂကြးတမ္းတမႈကို ၾကားရမည္၊အိုမြတ္စလင္မ္ အေပါင္းတို႔ ၎၏ ဟစ္ေႂကြးတမ္းတမႈအတြက္ေရာက္ၾကပါ ေလ။၎တို႔ကို ကူညီေဖးမပါေလ။ အၾကင္မည္သူမဆို ဤဟစ္ေႂကြးတမ္းတမႈကိုၾကားၿပီး အေျဖ မေပး ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ ၎သည္မြတ္စလင္မ္ မဟုတ္ေခ်။                ===================

251/End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*