ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရွိအီရန္အတိုင္ပင္ခံသံအမတ္ရုံးမွ သတင္းဆိုင္ရာမဂၢဇင္းအသစ္ထြက္

  • News Code : 323353
  • Source : IQNA
အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အီရန္အတိုင္ပင္ခံသံအမတ္ရုံးမွ သတင္းဆိုင္ရာမဂၢဇင္းအတြဲ ၁၄၅ ထြက္ ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန - အဗ္နာ မွ တင္ျပသည္မွာ - ဤမဂၢဇင္း၌ ((ဂ်ာမဏီစာရိတၱေကာင္စီတြင္ပထမဆုံးမြတ္စလင္ဆရာဝန္ အဖြဲ႔ဝင္))၊ ((ေန႕စဥ္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚတိုက္ခိုက္မႈ))၊((ဂ်မာဏီႏိုင္ငံတြင္အစၥလာမ္မီဆိုင္ရာတည္ေဆာက္မႈမ်ား))၊ ((ဗလီမီးရႈိ႕မႈအတြင္ေထာင္ဒဏ္၄ႏွစ္))၊((ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအတြင္းမင္းစိုးမအစၥေရး အေပၚေစာဒက တက္မႈမ်ားလာသည္အတြက္ သမၼတမွ စိုးရိမ္ပူပန္လာျခင္း))၊ ((အစၥေရးအားဂ်မဏီလူထုမွ အေရးမေပးျခင္း)) ေခါင္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ေပသသည္။  ထိုနည္းတူစြာ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ၊တစ္အုပ္မွာ ((ကမာၻစာရိတၱအက်ဥ္း))ေရးသားသူ ဟာႏွစ္ကူနန္ဂ္ ၊((မြတ္စလင္သမီးငယ္မ်ားငိုေႂကြးခ်ိန္))တို႔အားလည္း အသစ္ပုံႏွိပ္တိုက္မွ ထြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။  ဤမဂၢဇင္း၌အထက္ပါစာအုပ္ ႏွစ္အုပ္အား အနည္းငယ္ မိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။ 


Prophet's birthday celebrations
We are All Zakzaky