ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံရွိအီရန္အတိုင္ပင္ခံသံအမတ္ရုံးမွ သတင္းဆိုင္ရာမဂၢဇင္းအသစ္ထြက္

  • News Code : 323353
  • Source : IQNA
အီရန္ႏိုင္ငံႏွင့္ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အီရန္အတိုင္ပင္ခံသံအမတ္ရုံးမွ သတင္းဆိုင္ရာမဂၢဇင္းအတြဲ ၁၄၅ ထြက္ ရွိၿပီးျဖစ္ပါသည္။

 အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန - အဗ္နာ မွ တင္ျပသည္မွာ - ဤမဂၢဇင္း၌ ((ဂ်ာမဏီစာရိတၱေကာင္စီတြင္ပထမဆုံးမြတ္စလင္ဆရာဝန္ အဖြဲ႔ဝင္))၊ ((ေန႕စဥ္ မြတ္စလင္မ်ားအေပၚတိုက္ခိုက္မႈ))၊((ဂ်မာဏီႏိုင္ငံတြင္အစၥလာမ္မီဆိုင္ရာတည္ေဆာက္မႈမ်ား))၊ ((ဗလီမီးရႈိ႕မႈအတြင္ေထာင္ဒဏ္၄ႏွစ္))၊((ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံအတြင္းမင္းစိုးမအစၥေရး အေပၚေစာဒက တက္မႈမ်ားလာသည္အတြက္ သမၼတမွ စိုးရိမ္ပူပန္လာျခင္း))၊ ((အစၥေရးအားဂ်မဏီလူထုမွ အေရးမေပးျခင္း)) ေခါင္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ေပသသည္။  ထိုနည္းတူစြာ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ၊တစ္အုပ္မွာ ((ကမာၻစာရိတၱအက်ဥ္း))ေရးသားသူ ဟာႏွစ္ကူနန္ဂ္ ၊((မြတ္စလင္သမီးငယ္မ်ားငိုေႂကြးခ်ိန္))တို႔အားလည္း အသစ္ပုံႏွိပ္တိုက္မွ ထြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။  ဤမဂၢဇင္း၌အထက္ပါစာအုပ္ ႏွစ္အုပ္အား အနည္းငယ္ မိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။ 


We are All Zakzaky
No to deal of the century