((ေဝလာယသ္)) အမည္ျဖင့္လက္ေတြ႔သင္တန္း က်င္းပ ၊ေကရာခ်ီၿမိဳ႕

  • News Code : 324582
  • Source : IQNA
အထူးသီးသန္႔လူငယ္မ်ားအတြက္ ((ေဝလာယသ္)) အမည္ျဖင့္လက္ေတြ႔ သင္တန္းက်င္းပ ၊ေကရာခ်ီၿမိဳ႕ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၊စင္ဒ္ျပည္နယ္ရွိေကရာခ်ီၿမိဳ႕ရွိအန္ဂ်ဴလီေအမာမ္ဘာ ရာရွိ ၊အလ္ေမာ္စင္ေဟာတြင္ အထူးသီးသန္႔လူငယ္မ်ားအတြက္ ((ေဝလာယသ္)) အမည္ျဖင့္လက္ေတြ႔သင္တန္းက်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။

   အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန - အဗ္နာ ။ ။ ဤအထူးသီးသန္႔လူငယ္မ်ားအတြက္ ((ေဝလာယသ္)) အမည္ျဖင့္လက္ေတြ႔သင္တန္းအား  အသက္၁၁ႏွစ္မွ ၂၀ ရွိလူငယ္ေယာက္က်ားေလးမ်ားအတြက္ ဇြန္၂၇ရက္ေန႔ မွ ဇူလိုင္၁၄ ရက္ေန႔အထိ ေဟာင္ေဇေအလ္မီေယ အိုရ္ဝါသြလ္ဝတ္စကာ၏ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤအထူးသီးသန္႔လူငယ္မ်ားအတြက္ ((ေဝလာယသ္)) အမည္ျဖင့္လက္ေတြ႔သင္တန္းတြင္ ေဝလာယသ္ႏွင့္ပတ္သက္သည္အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး၊ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ဳိးစုံျဖင့္၊သြန္သင္၊ပဲပင္ မႈသင္တန္းကို ဘာသာေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွဤေခါင္းစဥ္အားစိတ္ပါဝင္စားၿပီးတက္ေရာက္သူမ်ား အတြက္ပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။


We are All Zakzaky
No to deal of the century