လက္ဘႏြန္ပါလီမန္ဥကၠ႒မွႀကံ႕ခိုင္စြာရပ္တည္မႈ လမ္းစဥ္အတြက္ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္တိုက္တြန္း

  • News Code : 328750
  • Source : IQNA
လက္ဘႏြန္ပါလီမန္ဥကၠ႒မွႀကံ႕ခိုင္စြာရပ္တည္မႈ လမ္းစဥ္အတြက္ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္တိုက္တြန္း လက္ဘႏြန္ပါလီမန္ဥကၠ႒မွမိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုအားေပ်ာ့ ေစဖို႔အစၥေရးတို႔၏ႀကိဳပမ္းေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဆိုက္ယူနစ္ဝါဒီတို႔၏ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုအားေပ်ာ့ေစရန္ႀကိဳးပမ္းမႈရွိေနသမွ် ကာလပတ္လုံးႀကံ႕ခိုင္စြာရပ္တည္မႈလမ္းစဥ္အတြက္ဆက္လက္ရပ္တည္ ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာန၊အဗ္နာ။ ။new-lebanese အင္တာနက္သတင္းဌာနမွတဆင့္ အီးက္နာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္သတင္းဌာန အီရန္ မွတင္ျပသည္မွာ -  နဘီေယဗရီလက္ဘႏြန္ပါလီမန္ဥကၠ႒မွလက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံေဘရြတ္ၿမိဳ႕ရွိနန္းတြင္အစီအစဥ္တစ္ခု  တြင္မိန္႔ခြန္းေဟာၾကားခဲ့သည္မွာ လက္ဘႏြန္ခုခံကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္အေနျဖင့္ မလြဲ မေသြမိမိႏိုင္ငံ၏ေရ၊ေျမ၊ေလနယ္စပ္မ်ားကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး၎အေနျဖင့္ေျပာၾကားသည္ကား -                                                        ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္မိမိတို႔၏ႏိုင္ငံလက္ဘႏြန္အတြက္ တစ္ထြာမွ်ပင္ေနာက္ဆုတ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ျပည္တြင္းႂကြယ္ဝမႈမ်ားကိုရန္သူမ်ားလက္တြင္းေရာက္သည္အထိခြင့္ျပဳမည္      မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး လက္ဘႏြန္ပါလီမန္ဥကၠ႒မွမိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုအားေပ်ာ့ ေစဖို႔အစၥေရးတို႔၏ႀကိဳပမ္းေနမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးဆိုက္ယူနစ္ဝါဒီတို႔၏လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံ၏အုပ္ခ်ဳပ္ မႈကိုအားေပ်ာ့ေစရန္ႀကိဳးပမ္းမႈရွိေနသမွ်ကာလပတ္လုံးႀကံ႕ခိုင္စြာရပ္တည္မႈလမ္းစဥ္အတြက္ ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းတိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီးအစၥေရးအေနျဖင့္ပါလက္စတိုင္ကိုမတရားက်ဴးေက်ာ္ေနေၾကာင္း၊မင္းဆိုးမင္းညစ္  အရပ္ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္းပါလက္စတိုင္ႏိုင္ငံအတြက္ဘာမွ်မလုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ကမာၻအရပ္မ်ားႏိုး  ၾကားလာသည့္အထိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ဖို႔လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ #######################################################################


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century