တူရကီမြတ္စလင္မ်ားမွလျမတ္ရမ္ဇန္အားႀကိဳဆို

  • News Code : 329139
  • Source : IQNA
တူရကီမြတ္စလင္မ်ားမွလျမတ္ရမ္ဇန္အားႀကိဳဆို တူရကီႏိုင္ငံကိုႏူေယၿမိဳ႕ေနၿမိဳ႕သူ၊ၿမိဳ႕သားမ်ားအေနျဖင့္စည္းပင္သာယာေရးႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ရမ္ဇန္လျမတ္စတင္သည္ႏွင့္၅၅ေနရာတြင္ေအဖ္သာရီအစီအစဥ္အားက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေနာက္ႏွင့္အေနာက္ေတာင္အာရွဆိုင္ရာ အီးက္နာအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်မ္းေတာ္ျမတ္

 အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာန၊အဗ္နာ။ ။ သြာေဟအာက္ယူရက္(ကိုႏူေယၿမိဳ႕)စည္းပင္သာယာေရးအရာရွိအႀကီးဆုံးအေနျဖင့္မိမိၿမိဳ႕တြင္  ေအဖ္သာရီအစီအစဥ္အားညေနတိုင္း ၅၅ေနရာတြင္က်င္းပေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေန႕စဥ္ေန႔တိုင္းဤ  အစီအစဥ္အတြက္လူဦးေရ ၁သန္း၂ေသာင္းပါဝင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  ထိုနည္းတူစြာဂ်လႅာဒိုဂန္ (ဤအစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအန္ဂၽြန္မန္မ်ားမွအန္ဂၽြန္မန္တစ္ခု၏ဥကၠ႒)  မွလည္းဤအစီအစဥ္အတြက္ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း၊ပီတိျဖစ္ရေၾကာင္း၊စသည္ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  ဤအစီအစဥ္ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားမွအစီအစဥ္ေရးဆြဲမႈကိုဇူလိုင္လ  ၁၂ရက္ေန႔တြင္ေဆြ႔ဆုံးေဆြးေႏြးၿပီးအသင့္ျဖစ္ရန္ေဆာက္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are All Zakzaky
No to deal of the century