(စိုလ္တန္ ႏိုလ္ အူလူးမ္ ) အစၥလာမ္မီ မဒဲရ္ဆာ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ ၊အိႏိၵယ

  • News Code : 329304
  • Source : IQNA
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ။ ။ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဗဟ္ရေရခ်္ ၿမိဳ႕တြင္ အူလူးမ္ ေမ ဝါ မအာေရဖ္ အစၥလာမ္မီ အတြက္ (စိုလ္တန္ ႏိုလ္ အူလူးမ္ ) အစၥလာမ္မီ မဒဲရ္ဆာ ဖြင့္ပြဲအား က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာန၊အဗ္နာ။ ။ ဇူလိုင္လ ၁၃ ရက္ေန႔ ေသာၾကာေန႔တြင္ စီရဂ်္ အဟ္မဒ္ (ဤေက်ာင္းတည္ေထာင္ သူ ) အေနျဖင့္ ဤမဒဲရ္ဆာအား ထူေထာင္ရ သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အစၥလာမ္မီပညာရပ္ မ်ား ျဖန္႔ခ်ိ ႏိုင္ရန္ ၊စံထိုက္သင့္သည္ ေကရာအသ္ ၊ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ဆိုင္ရာ ဆိုလိုခ်က္မ်ား နားလည္ ရန္ ၊  အူစူေလ ကာရအသ္ ၊ အဟ္ကမ္ေမ အစၥလာမ္မီ ပို႔ခ် ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။  ဤေက်ာင္းတြင္ အာရဘီ ဘာသာ ႏွင့္ ဖြာရစီ ဘာသာတို႔ျဖင့္ ပို႔ခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။  သင္ခန္းစာမ်ားကို အေက်ာ္အေမာ္ အိုလမာ အိႏိၵယ မွ ပို႔ခ်ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ၊ ေငြေရးေၾကး ေရး  အဆင္မေျပ သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္လည္း အခမဲ့ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္း  သိရ ပါသည္။  တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ စိတ္ဝင္စားသည့္ ေကာ်င္းသားမ်ား ကို ေက်ာင္းအပ္မႈကို လက္ခံေန  ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။


Prophet's birthday celebrations
We are All Zakzaky