(ေဝလာယသ္) လက္ေတြ႔ သင္တန္းက်င္းပ ၊ပါကစၥတန္

  • News Code : 329569
  • Source : IQNA
ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ရွိ အကရ္ဒို ၿမိဳ႕တြင္ (ေဝလာယသ္) လက္ေတြ႔ သင္တန္း က်င္းပလ်က္ ရွိပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ)သတင္းဌာန၊အဗ္နာ။ ။အေနာက္ ႏွင့္ အေနာက္ေတာင္ အာရွဆိုင္ရာအီးက္နာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်မ္းေတာ္ျမတ္  ကုရ္အာန္ သတင္း ဌာနအီရန္ မွတင္ျပသည္မွာ -  ဤလက္ေတြ႔ သင္တန္းအား ေဟာင္ေဇ ေအလ္မီေယ အလ္အိုရ္ဝသိုလ္ ဝစ္ကာ  လာဟိုၿမိဳ႕ဖက္ မွ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္စတင္ခဲ့ၿပီး ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔  အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ဤလက္ေတြ႔ သင္တန္းတြင္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အိုလမာ တို႔မွ အူစူေလ အကာေယက္ ၊  အခ္လာခ္ ၊စီေရ ၊အဟ္သမ္ေမ အစၥလာမ္မီတို႔ အား တက္ေရာက္သူမ်ား အတြက္ ပို႔ခ်  ေပး ခ့ဲပါသည္။  ဤလက္ေတြ႔ သင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ား မွ လူငယ္လူရြယ္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ေယာက္က်ားေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။  မွတ္သားသင့္ သည္အခ်က္မွာ ေဟာင္ေဇ ေအလ္မီေယ အလ္အိုရ္ဝသိုလ္ ဝစ္ကာ အား  ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥလာမ္ဆရက္ ဂ်ဝါဒ္ နကဝီ အေက်ာ္အေမာ္ အာလင္မ္ မွထူေတာင္ခဲ့ပါသည္။  ဤေဟာင္ေဇ ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ ရွီအာလူငယ္လူရြယ္မ်ား ကို  အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) ၏ အေရးႀကီးသြန္သင္ခ်က္မ်ားကို ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ျဖစ္ပါ သည  (ေဝလာယသ္) အမည္ ျဖင့္ လက္ေတြ႔ သင္တန္း အား ရဂ်ဗ္လ ႏွင့္ရွအ္ဗန္ လ ၂လ တြင္ ၿမိဳ႕  ေပါင္း ၁၅ ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕မ်ား တြင္ က်င္းပ လ်က္ရွိေပသည္။  **************************************************** 


We are All Zakzaky
No to deal of the century