((ေမအ္မာရ္ စီနာန္ )) မစ္ဂ်စ္ဒ္ ဖြင့္ပြဲ က်င္းပ ၊တူရကီ

  • News Code : 330971
  • Source : IQNA
တူရကီႏိုင္ငံ (အာသာရွဲဟ္) ၿမိဳ႕တြင္ လျမတ္ရမ္ဇန္ ၏ အထိမ္းအမွတ္ အျဖင့္ ရဂ်ဗ္သြာေရဗ္ ပူရ္ဒူဂန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွာ တက္ေရာက္ၿပီး(ေမအ္မာရ္ စီနာန္ )) မစ္ဂ်စ္ဒ္ အား ဖြင့္လွစ္ ပြဲ အားက်င္းပခဲ့ပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ ။ ။

ဤဖြင့္ပြဲ တြင္  ရဂ်ဗ္သြာေရဗ္ ပူရ္ဒူဂန္ တူရကီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊အလီဗြန္ဂူ အူနဒီးမ္ဗာ ကာဗြန္ႏိုင္ငံ သမၼတ ၊အိုစမာနဂ်ဖ္ဖီ မဂ်္ေလစ္ ေမလ္လီအီရတ္ ဥကၠ႒၊ အစိုးရာအရာရွိမ်ား ၊    အိုလမာ၊တူရကီ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ား ၊ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အိုစမာနဂ်ဖ္ဖီ မဂ်္ေလစ္ ေမလ္လီအီရတ္ ဥကၠ႒ အေနျဖင့္ ဤမစ္ဂ်စ္ဒ္ အားအေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ေဆာင္သူ  ႏွင့္အလွဴရွင္မ်ား ကို ေက်းဇူးတင္၊ဂုဏ္ျပဳေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ နမာဇ္ဂ်ဳိေမ ဤမစ္ဂ်စ္ဒ္ ေတာ္ေတြင္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၊မြတ္စလင္မ်ား၏    ေအာင္ျမင္မႈမွာ စည္းလုံးမႈ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ စည္းလုံးမႈသည္ အစၥလာမ္သာသနာ၏ အေရးႀကီးသည္ လို အပ္ခ်က္မ်ားမွ တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤ (ေမအ္မာရ္ စီနာန္ )) မစ္ဂ်စ္ဒ္ ေတာ္သည္ လူဦးေရ ၁၀၀၀၀ အထိ နမာဇ္ဖတ္ႏိုင္ၿပီး ၊ ပတ္လည္ ၃ေသာင္း ၆ ေထာင္ ၇ရာ မီတာက်ယ္ၿပီး ဇူလိူင္လ ၂၀ရက္ေန႔ တြင္ ေဆာက္လုပ္   မႈ ကာလ ၂ ႏွစ္ အၿပီး ျဖစ္ပါသည္။


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky