သာသနာျပဳ ေစလြတ္သည့္ အခမ္းအနား ၊ တူရကီ

  • News Code : 333961
  • Source : IQNA
တူရကီႏိုင္ငံ ေအစတန္ပူလ္ ၿမိဳ႕တြင္ေဒသမ်ား ႏွင့္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔သာသနာျပဳ ေစလြတ္ရန္ အီမာန္ေအဂ်င္စီဖက္မွ သာသနာျပဳ ေစလြတ္သည့္ အခမ္းအနား ကို က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ။ ။ အကာရမ္ဂိုလ္ရွ္ အီမာန္ေအဂ်င္စီ ၏လက္ေထာက္ မွ ဇူလိုင္လ ၃၀ရက္ေန႔ တနလၤာေန႔တြင္က်င္းပခဲ့သည္ ဤအခမ္းအနား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သဗ္လီးဂ္၊ သာသနာျပဳျခင္းသည္အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ဒီးန္ကိုတိုးတက္စည္ပင္ေအာင္ျပဳျခင္း၊ လူမႈဝန္းက်င္ကိုအက်ဳိးျပဳသည္အေကာင္းတကာေကာင္းဆုံးလုပ္ရပ္မ်ားမွတစ္ခုျဖစ္သက္ေသ ျပျခင္းႏွင့္၊သန္႔ျပန္သည့္္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ဤသဗ္လီးဂ္အလုပ္တြင္မိမိသာသနာျပဳရမည့္သူမ်ား ႏွင့္လက္ပြန္းတတီးဆက္ဆံတတ္ဖို႔အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ႏွင့္ဗဟိုေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေျပာၾကားသည္ကား - သာသနာျပဳသူမ်ား ၏ တရားမ်ားသည္ လွပသာယာေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ လူထု အား ေကာင္းျမတ္သည့္လမ္းေပၚသို႔ဖိတ္ေခၚရသည္အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကင္း၊သာသနာျပဳသူမ်ား   အေနျဖင့္ မိမိပရိတ္သတ္ကို နားလည္သေဘာေပါက္မႈ ၊ နီးယသ္သန္႔စင္မႈ ၊လက္ပြန္းတတီးဆက္ဆံတတ္မႈ ရွိမည္ဆို လွ်င္  ၎၏တရားဓမၼသည္ လူထုအတြက္ အလြန္တရာ အနိသင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အြစ္မန္သူရာရွ္ဂ်ီ အာလင္မ္ေမဒီးန္ အေနျဖင့္ မဲႏွိက္၍ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ သည္ အမ်ဳိးသား ၊အမ်ဳိးသမီး သာသနာျပဳ ၁၀၃ ေယာက္ ၊အား ၿမိဳ႕အသီးသီးတြင္သာသနာျပဳရန္ ေစလြတ္မည္ ျဖစ္ၿပီး သာသာျပဳ ၆၆ ဦး အား အက်ဥ္း ေထာင္မ်ားသို႔  ေစလြတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ၎အေနျဖင့္မိမိႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ တြင္ ၆ေထာင္ႏွင့္ ၉၂၇ ဦးရွိၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ၊၎ႏွစ္အလ်င္ ၁၀၀၇ေယာက္သာရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


Prophet's birthday celebrations
We are All Zakzaky