အိုဗက္ကစ္ စတန္ ႏိုင္ငံ မွ ရမ္ဇန္ လျမတ္ အတြင္း အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္ အား ေဇယာရတ္ျပဳသူ ေထာင္ေက်ာ္ အိုမရာျပဳ

  • News Code : 335934
  • Source : IQNA
ပည္ေထာင္စုအိုဗက္ကစ္စတန္ႏိုင္ငံမွရမ္ဇန္လျမတ္အတြင္းအလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏အိမ္ေတာ္ အားေဇယာရတ္ျပဳသူေထာင္ေက်ာ္ၿပီးအိုမရာျပဳရန္သရွ္ကန္ ၿမိဳ႕မွ ေဆာ္ဒီ သို႔ ထြက္ခြာ သြားၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ ။ ။

ျပည္ေထာင္စု အိုဗက္ကစ္ စတန္ ႏိုင္ငံ ဘာသာေရး ကိစၥ အဖြဲ႔ ျပန္ၾကားေရး ဌာန မွ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔ တြင္ ေၾကျငာခဲ့သည္မွာ -

ျပည္ေထာင္စု အိုဗက္ကစ္ စတန္ ႏိုင္ငံ မွ ရမ္ဇန္ လျမတ္ အတြင္း အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္ အား ေဇယာရတ္ျပဳသူ ေထာင္ေက်ာ္ ၿပီး အိုမရာျပဳရန္ သရွ္ကန္ ၿမိဳ႕မွ ေဆာ္ဒီ သို႔ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ အထိ အိုဗက္ကစ္ စတန္အဲ ေလယာဥ္ ၆ စီး ျဖင့္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါ သည္။

သြားေရာက္သူမ်ားမွ ၄၂၉ ေယာက္ မကၠာဟ္ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္၆၈၆ ေယာက္သည္ မနီနာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္ ေဇယာရတ္ ႏွင့္ အိုမာရာ တာဝန္မ်ား ေဆာက္ရြက္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရ ပါသည္။

သတိျပဳ ရသည့္အခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု အိုဗက္ကစ္ စတန္ ႏိုင္ငံ မွ ရမ္ဇန္ လျမတ္ အတြင္း

အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ အိမ္ေတာ္ အား ေဇယာရတ္ျပဳသူ မ်ား၏ ပထမဆုံး အုပ္စု သည္

ဇြန္လိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔ တြင္ မိမိႏိုင္ငံ မွ ေဆာ္ဒီ သို႔ ခရီးထြက္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္

မိမိႏိုင္ငံ သို႔ ျပန္ေရာက္လာ ေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky