မဟ္ေဖေလ အြစ္ ဗာ ကုရ္အာန္ (ဗာလီးက္ အစီးရ္) က်င္းပ ၊တူရကီ

  • News Code : 336709
  • Source : IQNA
တူရကီႏိုင္ငံ ၊ဗာလီးက္ အစီးရ္ ျပည္နယ္ရွိ ဒူစူဘီး ၿမိဳ႕တြင္ ၎ၿမိဳ႕သားမ်ား ဖက္မွမဟ္ေဖေလအြစ္ဗာကုရ္အာန္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ ။ ။

ဤအစီအစဥ္၌ ရွိက္ခ္ မိုဟမၼဒ္ခါလစ္ ဟနဖီ ႏိုင္ငံတကာ ၊ကာရီ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသား ၊ ဒူစူန္္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္

၊အိုလမာ ႏွင့္ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာ အေတြး အေခၚပညာရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ဆိုင္ရာ တာဝန္ ရွိ

ပုဂၢိဳလ္မ်ား ၊ႏွင့္ ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာ ဒူစူန္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕ သားမ်ား တက္ ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

အစီအစဥ္ အစ တြင္ သုံးထပ္ဆင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေကာင္းဆုံး ကာရီဆုရ ရွိက္ခ္ မိုဟမၼဒ္ ခါလစ္ ဟနဖီ

အေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ အာယတ္ေတာ္ အခ်ဳိ႕အား ဖတ္ရြတ္ ခဲ့ပါသည္။

တက္ေရာက္သူမ်ားမွ လႈိက္လွဲစြာ အားေပး ခ်ီးေျမႇာက္ခဲ့ၾကေလသည္။

ဤ အစီအစဥ္သည္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ကက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒူစူန္္ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္မွ

ကမာၻေက်ာ္ ကာရီ ရွိက္ခ္ မိုဟမၼဒ္ခါလစ္ ဟနဖီ အား လက္ေဆာင္ အမွတ္တရာေပးခဲ့  ပါသည္။


Prophet's birthday celebrations
We are All Zakzaky