( လဟ္ဇသ္ေသ မိုလကသ္) စာအုပ္ ၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ ရက္ ထပ္တိုး ၊ အိႏိၵယ

  • News Code : 336920
  • Source : IQNA
အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ လက္ခေနာင္း ၿမိဳ႕ရွိ မိုစေစေယ ဖရ္ဟန္ဂီေယ မိုအ္ေမ ၏ ႀကီးမွဴးမႈ ျဖင့္ က်င္းပသည့္ ( လဟ္ဇသ္ေသ မိုလကသ္) စာအုပ္ ၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ ရက္ ထပ္တိုး လိုက္ပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ ။ ။

ဤ( လဟ္ဇသ္ေသ မိုလကသ္) စာအုပ္ ၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ အေျဖေပးရမည့္ ရက္မွာ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ အထိ ရက္သတ္မွတ္ထားရာမွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ ရက္ ထပ္တိုး ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ဤၿပိဳင္ပြဲ အတြက္စာအုပ္မွာ ဟဇရတ္ အာယာသြလ္လႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဘဲဟ္ဂ်က္ (ရ.ဟ) ၏ (ဂ်ရ္ေအ ေပ ေဝ စာလ္) အက်ဳဥ္းခ်ဳပ္ ဘာသာျပန္ ျဖစ္ပါသည္။ လူထုအတြက္ အက်ဳိးျပဳ စာအုပ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာအုပ္မွာ ေမးခြန္း မ်ားကို အေျဖေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

လူထုအေနျဖင့္ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆို သျဖင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရမည့္ ရက္ အေျဖေပးရမည့္ ရက္ အား ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ အထိ ထပ္တိုးလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ ႏွင့္ပိုမိုၿပီး သတင္းေမးျမန္း ႏိုင္ရန္ ၀၀၉၁၉၈၃၉၄၅၉၆၇၂ သို႔မဟုတ္ လက္ခေနာင္း ၿမိဳ႕ရွိ မိုစေစေယ ဖရ္ဟန္ဂီေယ မိုအ္ေမ ရုံး သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ ။


Prophet's birthday celebrations
We are All Zakzaky