ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ နမာဇ္ ၏ အေရးပါမႈ ညီလာခံ က်င္းပ ၊ တူရကီ

  • News Code : 350721
  • Source : iqna

 အန္ဂၽြန္မန္ အစၥလာမ္မီ ဂ်မီအတ္ မြစ္သဇ္ေအဖန္ ဖက္မွၾကီးမွဴး သည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ နမာဇ္ ၏ အေရးပါမႈ ညီလာခံ အား တူရကီ ႏိုင္ငံ ဂါဇီ အာန္သဗ္ ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ ။ ။ ဤညီလာခံအား စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ စေနေန႔ တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။အန္ဂၽြန္မန္အစၥလာမ္မီဂ်မီအတ္မြစ္သဇ္ေအဖန္၏အဖြဲ႔ဝင္စိုလ္တန္ယာဝါဇ္အာသမာဂ်ာအေနျဖင့္ကေလး ငယ္မ်ားနမာဇ္ကိုမွန္မွန္ကန္ကန္ဖတ္ရြတ္တတ္ရန္သင္ၾကားေပးရန္အေရးႀကီး ပုံႏွင့္ မွန္ကန္သည္ သာသ နာ ပညာ ရပ္မ်ားကို မိဘႏွစ္ပါးမွ ကေလးငယ္မ်ား ကို သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။၎အေနျဖင့္ဆက္လက္ၿပီး ဤဘာသာေရး သင္ၾကားမႈ အတြက္ မိဘႏွစ္ပါး လႈပ္ရွားမႈသည္ အလြန္တရာအေရးပါ ထိေရာက္မႈ ရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ႏွင့္ ေတြးေခၚမႈ အေပၚ အာနိသင္ ရွိေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


Prophet's birthday celebrations
We are All Zakzaky