ဟဇရတ္ မြတ္စလင္ ဗင္အကီးလ္ (အ.စ) ရွဟာဒတ္ေန႔ ပါကစၥတန္ တြင္က်င္းပ

  • News Code : 360391
  • Source : အီးက္နာ
ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ အစၥလာမ္အာပါဒ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အန္ ဂၽြန္မန္ ေန ဖြာေတမီေယ (စ.အ ) ဖက္မွ ႀကီးမွဴးၿပီး ဗဟို ေအမာမ္ဘာရာ တြင္ ဟဇရတ္ မြတ္စလင္ ဗင္အကီးလ္ (အ.စ) ၏ ရွဟာဒတ္ အထိမ္း အမွတ္ အတြက္ အဇါဒါရီ က်င္း ပခဲ့ပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ ။ ။

အဇါဒါရီ အစီအစဥ္ အတြက္ ပထမဆုံး ဟဒီးစ္ ေကစာအား ဖတ္ရြတ္ခဲ့ ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ၿပီး

 

မရ္စီယာ ဖတ္ရြတ္သူမ်ား အေနျဖင့္ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) ႏွင့္ ကိုယ္ေတာ္ ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ဟဇရတ္မြတ္စလင္ ဗင္အကီးလ္ (အ.စ)အတြက္မရ္စီယာမ်ားဖတ္ရြတ္ ခဲ့ၾကပါသည္။

 

 

 

ၿပီးေနာက္ ဇကီေယ နဂ်ဖ္ဖီ ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံ၏ အေက်ာ္အေမာ္ အာလင္မ္ မွ အာရာဖာေန႔ ၏ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ ျမတ္ မႈ ၊ စာရိတၱ ဆိုင္ရာ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္မႈ ၊ ဟဇရတ္ မြတ္စလင္ ဗင္ အကီးလ္ (အ.စ) ၊ ေအမာမ္ ဟိုစိုင္း(န) (အ.စ) ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဝမ္းနည္း ဖြယ္ရာ ကူဖြာ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ရွဟာဒတ္ ျဖစ္စဥ္ ကို ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

 

 

ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔ ၾကာသပေတးေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၂နာရီတြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အိုလမာ ႏွင့္ ၿမိဳ႕သူ ၊ၿမိဳ႕သား အမ်ားအျပား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။


ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky