$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအရ ျငႇင္းပမ္းမႈကုိ ျမန္မာအစုိးရသစ္က အဆုံးသတ္ရန္ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕တစ္ခု တုိက္တြန္း

  • News Code : 745778
  • Source : M-Media
Brief


လူနည္​းစုအခြင္​့အ​ေရးႏွင္​့ လြတ္​လပ္​စြာယုံၾကည္​ကုိးကြယ္​ခြင္​့တုိ႔ကုိ ရာစုႏွစ္​ဝက္​တစ္​ခု​ေက်ာ္​ၾကာမွ ျမန္​မာ့ ပထမဦးဆုံးအရပ္​သားဦး​ေဆာင္​သည္​့အစုိးရ၏ အ​ေရးအႀကီးဆုံးတစ္​​ေနရာတြင္​ထားရွိရမည္​ဟု လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ Minority Rights Group (MRG) က ၃၁၊၃၊၂၀၁၆ တြင္​ ထုတ္​ျပန္​လုိက္​သည္​။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာလူနည္ ​းစုအခြင္​့အ​ေရးႏွင္​့ လြတ္​လပ္​စြာယုံၾကည္​ကုိးကြယ္​ခြင္​့တုိ႔ကုိ ရာစုႏွစ္​ဝက္​တစ္​ခု​ေက်ာ္​ၾကာမွ ျမန္​မာ့ ပထမဦးဆုံးအရပ္​သားဦး​ေဆာင္​သည္​့အစုိးရ၏ အ​ေရးအႀကီးဆုံးတစ္​​ေနရာတြင္​ထားရွိရမည္​ဟု လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ Minority Rights Group (MRG) က ၃၁၊၃၊၂၀၁၆ တြင္​ ထုတ္​ျပန္​လုိက္​သည္​။

ျမန္ ​မာျပည္​​ေျမာက္​ဘက္​ရွိ တုိင္​းရင္​းသားလူမ်ဳိးမ်ားအ​ေပၚ အၾကမ္​းဖက္​မႈကုိ ဟန္​႔တားျခင္​းႏွင္​့ ရုိဟင္​ဂ်ာလူနည္​းစုမ်ားခြဲျခားဆက္​ဆံႏွိပ္​စက္​ခံရျခင္​းမ်ား အဆုံးသတ္​ရန္​တုိ႔မွာ ဦးစား​ေပးလုပ္​ငန္​းစဥ္​ျဖစ္​သင္​့သည္​။

ျမန္ ​မာျပည္​​ေျမာက္​ပုိင္​းရွိ တ​ေအာင္​း၊ ကခ်င္​ႏွင္​့ ရွမ္​းလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္၏မတရားစစ္ေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံဒီမုိကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလ၏ ခ်ီးက်ဴးရန္အေကာင္းဆုံးကာလအေပၚ အမည္းစက္တစ္ခုအျဖစ္ က်န္ရစ္ေနၿပီး ျပင္းထန္ဆဲပဋိပကၡမ်ားအဆုံးသတ္ေရးကုိ ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္​းစုၾကည္​ ဦး​ေဆာင္​​ေသာအစုိးရအတြက္ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သင့္သည္ဟု MRG က ဆုိသည္။ ေဒသခံလူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားမွ စုေဆာင္းရရွိသည့္ သက္ေသခံခ်က္မ်ားးအရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္မဲ့အရပ္သားမ်ား၊ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးၿပီးေက်းရြာမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားၿပီး အျခားေသာကမ္းအကုန္ဆုံးလူ႔အခြြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ လြန္ခဲ့ေသာရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္း၌ပင္ တစ္ကုိယ္ေတာ္က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

“ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းရဲ႕အာရုံဟာ ေနျပည္ေတာ္ရွိႏုိင္ငံေရးအရျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအေပၚရွိေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ ရွမ္းေျမာက္ပုိင္းနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္က လူနည္းစုအသုိင္းအ၀ုိင္းအေပၚ ေစာ္ကားမႈေတြကုိ ဆက္လက္က်ဴးလြန္ခဲ့ပါတယ္” ဟု MRG ရဲ႕မူ၀ါဒႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဒါရုိက္တာ Carl Soderberghက ဆုိသည္။ “ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပးေစခုိင္းျခင္း၊ ခုိးမႈႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမဖ်က္ဆီးျခင္းရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြကုိ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြပါထည့္သြင္းၿပီး တက္လာမဲ့အစုိးရက အျပည့္အ၀ဘက္လုိက္မႈကင္းကင္းနဲ႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္”

တပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အင္အားရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းယူထားသည္။ အဓိိကအစုိးရ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ႏုိင္ငံ၏အျမင့္ဆုံးအာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္လည္း ေနရာအမ်ားဆုံး ရရွိထားသည္။

အျခားေသာတရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ကုိအေရးမယူမႈ အလားအလာတစ္ရပ္ကလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ရွိေနၿပီး ေဘးဖယ္ခံလူနည္းစုအသုိင္းအ၀ုိင္းျပႆနာမ်ားသည္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈျဖင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမရွိလွ်င္ အစုိးရသစ္သက္တမ္းတြင္ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္​းစုၾကည္၏ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖုိ႔ စစ္တပ္၊ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္ျမွင့္တင္ရန္၊ ပဋိပကၡႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဆက္စပ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအဆုံးသတ္ရန္ MRGက ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံမဲ့ရုိဟင္ဂ်ာလူနည္းစုအေပၚ ညဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကုိလည္း အေရးတႀကီးကိစၥတစ္ခုအျဖစ္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ေသာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမရရွိဘဲ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီညြတ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းစခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရဆဲျဖစ္ေသာ ျမန္မာျပည္အေနာက္ျခမ္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေလးႏွစ္နီးပါးၾကာ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာထားမႈ ရုပ္သိမ္းလုိက္သည့္ ယခုသီတင္းပတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ MRGမွ ႀကိဳဆုိလုိက္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာသြားလာလႈပ္ရွားခြင့္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈအပါအ၀င္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေသခ်ာေစသည့္၊ ႏွစ္ဖက္အသုိင္းအ၀ုိင္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျမွင့္တင္ေပးသည့္ ခုိင္မာတိက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိလည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရသည္ လူနည္းစုဘာသာ၀င္မ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ ကန္႔သတ္သည့္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ားကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၎ဥပေဒမ်ားသည္ ႀကီးထြားလာသည့္ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမွဖိအားကုိ စုိးရိမ္ရာမွတဆင့္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္က ၁၀၀,၀၀၀ေက်ာ္ေသာ ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စ္လင္မ္မ်ား တုိင္းျပည္မွနီးရာပင္လယ္ျပင္သုိ႔ ထြက္ေျပးခဲ့သည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကၿပီး ၎သည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အဆုိး၀ါးဆုံးေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အၾကပ္အတည္းအျဖစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“တက္လာမဲ့အစုိးရမွာ ကမာၻ႕အဆုိး၀ါးဆုံးဖယ္ၾကဥ္ခံထားရတဲ့ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတစ္ခုအေပၚ ႏုိင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းဖြယ္ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆယ္စုႏွစ္ေတြကုိ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ သမုိင္း၀င္အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ရွိေနပါတယ္။ ဒါဟာ အလဟႆျဖစ္စရာ မရွိပါဘူး” ဟု Soderberghက ဆက္ေျပာသည္။

“ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မႈအသစ္ဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေပၚ အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံေရးအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္၏ ေခတ္သစ္ကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏုိင္ၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားမႈရွိမယ္လုိ႔ ႀကီးမားတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေဘးဒုကၡအခံစားေနရဆုံးေနထုိင္သူေတြကုိ ေနာက္ခ်န္မထားခဲ့ဖုိ႔ ဒါဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္”

(minorityrights.org တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Burma: Suu Kyi-led government must end ethnic and religious persecution, says MRG ကုိ ရဲမ်ိဳး​ေဇာ္​က ဆီ​ေလ်ာ္​​ေအာင္​ ဘာသာျပန္​ဆုိသည္​။)

=====================================

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*