. အစြန္းေရာက္ သကၠ္ဖီးရီ အဖြဲ႔ ၂ဖြဲ႔ အဒ္လဗ္ၿမိဳ႕ ကို ဒုတိယ အႀကိမ္ သိမ္းပိုက္

  • News Code : 679801
  • Source : abna
ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဆာ္ဒီ ၊ကာတာ ၎တို႔၏ မဟာမိတ္မ်ား အကူအညီႏွင့္ ေသာင္းၾကမ္း ရက္စက္ယုတ္မာေနတဲ့ အစြန္းေရာက္ သကၠ္ဖီးရီ အဖြဲ႔ ၂ဖြဲ႔ ေဂ်ဗဟသြန္ႏိုဆြရဟ္ ႏွင့္အဟ္ရာရြရွ္ရွာမ္း တို႔မွ စေနေန႔တြင္ အဒ္လဗ္ၿမိဳ႕ ကို ဒုတိယ အႀကိမ္ ထပ္ၿပီး သိမ္းပိုက္လိုက္ၾကပါတယ္။ ဆီးရီးယား အစိုးရမွလည္း ျပန္လည္ သိမ္းယူႏီုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ ထားပါတယ္။ အစြန္းေရာက္ သကၠ္ဖီးရီ အဖြဲ႔ ၂ဖြဲ႔ အဒ္လဗ္ၿမိဳ႕ ကို ဒုတိယ အႀကိမ္ သိမ္းပိုက္ တဲ့ ပုံအခ်ဳိ ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာ မ်ား

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century