(( အာေခရြန္း(န))) آخرٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 710042
  • Source : abna
Brief

((ရဟ္မန္ႏြန္(န))) رّحمنٌ
ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ (( အာေခရြန္း(န)))  آخرٌ

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

အဓိပၸာယ္ - အဆုံးမရွိသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။မည္သူမဆိုမိမိဘဝအဆုံးသတ္မလွမည္ကိုစိုးရိမ္လွ်င္

ဤဂုဏ္ေတာ္အားဖတ္ရြတ္ရန္အသင့္ေတာ္ဆုံးပင္ျဖစ္ပါသည္။
၂။အၾကင္မည္သူမဆို မိမိေလာကုတၱရာ ခရီးလွပ ေကာင္းမြန္ေစရန္

အလိုရွိပါက((ယာအာေခရို)) ဂုဏ္ ေတာ္အား ၈၀၁ ႀကိမ္ဖတ္ ရန္လိုေပသည္။
၃။ရန္သူ၏ရန္ကိုကာကြယ္ရန္အင္အားမရွိပါကဤ ((ယာအာေခရို))ဂုဏ္ေတာ္

အား ၈၀၁ ႀကိမ္ဖတ္ၿပီး ကာကြယ္မႈကိုရယူႏိုင္ေပသည္။
၄။မိမိဆန္က်င့္ဖက္မ်ား၊ရန္သူမ်ားကိုေအာင္ႏိုင္ရန္၊လူထုအတြင္း

ရိုေသေလးစားမႈကိုပိုင္ဆိုင္ရန္ဤဂုဏ္ေတာ္အားမ်ားမ်ားဖတ္ရြတ္ေပး

ရေပမည္။

---------------------------------------
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century