(( ဆြမဒ္ဒြန္း(န))) صّمدٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 710165
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္ - လိုအင္ဆႏၵကင္းမဲ့သည့္ အရွင္

က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၁

စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား

၁။မည္သူမဆို ဆာေလာင္ျခင္း ဒဏ္မခံႏိုင္လွ်င္ ေန႔ စဥ္၊ေန႔တိုင္း ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၁၃၄ ႀကိမ္ဖတ္ ရြတ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ေသာက၊အပူအပင္ႏွင့္ ဒုကၡ၊ပင္လယ္ေဝခ်ိန္ ၊လို အင္၊ဆႏၵရွိခ်ိန္၊အလုပ္မ်ား မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ခ်ိန္(အ လုပ္ရွားခ်ိန္)တြင္ ဤဂုဏ္ေတာ္အားရြတ္ဖတ္ျခင္း ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္မႈ ကို ရရွိေပမည္။

၃။ဤဂုဏ္ေတာ္အား စာရြက္ (အသန္႔) တစ္ရြက္ေပၚ တြင္ ေရးမည္ ၊ၿပီးေနာက္ သံလြင္ဆီတြင္ စိမ္ၿပီး ၊ ၎ဆီကို ေႁမြ အေပါက္ ခံရသူ (သို႔မဟုတ္)ကင္းၿမီး ေကာက္ အကိုက္ခံရသူ ကို ေကၽြးမည္ဆိုလွ်င္ ေႁမြ (သို႔မဟုတ္) ကင္းၿမီးေကာက္၏ အဆိပ္ ေျပသြား မည္ ျဖစ္ေပသည္။

၄။ရန္သူကို ႏႈတ္ပိတ္ႏိုင္ရန္ (( အလ္ဆြမဒ္ဒို)) ဟု ရြတ္ဆိုရေပမည္။

၅။ မည္သူ မဆို ဤဂုဏ္ေတာ္အား အေျမာက္အမ်ား ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလွ်င္ မည္သူကိုမွ် ေၾကာက္လန္႔ ေတာ့ မည္မဟုတ္ေပ။

၆။ အခက္၊အခဲ အၾကပ္၊အတည္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ ရန္ ေန႔စဥ္ ၊ေန႔တိုင္း ၁၂၄ ႀကိမ္ (( ယာ ဆြမဒ္ဒို )) ဟု ဖတ္ရပါမည္။

***

251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century