(( စမီးအြန္း(န))) سمیعٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 710167
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာအၾကြင္းမဲ့ၾကားသိသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၄၄ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္ မူေလ၏။ မည္ သူမဆို မနက္ နမာဇ္ေဇ
ဖဂ်္ရ္ဝတ္ျပဳၿပီး (မည္သူနဲ႔မွ) စကား မေျပာမီအလ်င္

((ဖစယက္ဖီ ကြမ္မိုလ္လႅာဟ္ ဝဟို ဝစ္စမီးအြလ္ အလီးမ္ ))
 ဟုဖတ္ရြတ္ မည္ဆို လွ်င္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ သည္

က်မ္း ေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္၏ ဤအာယသ္ေတာ္ရဲ႕ဘရ္ ကသ္

ျဖင့္ဖတ္ရြတ္သူ၏ထိုေန႔တာအေရးႀကီး အလုပ္ မ်ားအားလုံးအတြက္

လုံေလာက္မႈ ကိုခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ ေပသည္။ (ေအာင္ျမင္မႈကို ေပးသနား

မည္ျဖစ္ေပ သည္။)
၂။အၿမဲမပ်က္မကြက္ဤဂုဏ္ေတာ္အားဖတ္ရြတ္ျခင္း ျဖင့္ေတာင္းဆုဒိုအာ

အား ျမတ္အလႅာဟ္လက္ခံေပးမႈ ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။
၃။မည္သူမဆို ((ယာစမီးအို)) ဂုဏ္ေတာ္ အား ၾကာသ ပေတးေန႔ ဖဂ်ရ္

နမာဇ္အၿပီး အႀကိမ္ ၅၀၀ ဖတ္မည္ ၿပီးေနာက္ ဒိုအာျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ၎၏

ဒိုအာကို အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္သခင္ လက္ခံ ေတာ္ မူေပမည္။
၄။မိမိဒိုအာ ကဘူလ္ျဖစ္ေစရန္ မနက္နမာဇ္ေစ ဖဂ်္ရ္ အဇာန္မတိုင္မီ သို႔မဟုတ္

နာေဖလာေယ နမာဇ္ေစ ဖဂ်္ရ္ ဖတ္အၿပီး ((ယာစမီးအို)) ဂုဏ္ေတာ္အား

အႀကိမ္ ၁၈၀ ဖတ္ရြတ္ရေပမည္။
၅။ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္း ((ယာစမီးအို)) ႏွင့္((ယာဗဆြီးရို)) ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္

၄၀၀ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလွ်င္ လုံးဝလိုအပ္မႈရွိျခင္း(ဆင္းရဲျခင္း)
ျဖစ္မည္မဟုတ္ပါ။အခက္၊အခဲရွိမည္မဟုတ္ပါ။အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သခင္သည္

၎အားေသာက၊အပူအပင္မွကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေတာ္ မူမည္ျဖစ္ပါတယ္။၎ဟာ

ကိုယ္ ခႏၶာသန္႔စင္မႈႏွင့္ ႏွလုံးသားေတာက္ပမႈကို ဆြတ္ခူး ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

***---------------------------------------
251 / End
လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century