(( ဗဆီြးရြန္း(န))) بصیرٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 710348
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္ - လုပ္ရပ္တိုင္းကိုအၾကြင္းမဲ့သိျမင္ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း - ၄၂ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္း ((ယာဗဆီြးရို)) ၁၀၁ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ ျခင္းျဖင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အလုပ္မ်ား အတြက္ လမ္းေတြ႔ရွိ ျခင္းႏွင့္ ထိုးထြင္း သိျမင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။
၂။အေကာင္းဆုံးနဲ႔ အလ်င္၊အျမန္ရလာဒ္ ရရွိရန္ ဂၽြန္မာ ၁၀ ပတ္တိုင္း မပ်က္တန္း နာေဖလာ ေယ ဖဂ်ရ္ နမာဇ္ဖတ္ၿပီး အခ်ိန္မွစ၍ ဇဟိုရ္အခ်ိန္ မတိုင္မီ အထိ((ယာဗဆြီးရို)) ၃၀၂ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ရေပမည္။
၃။ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ထိုးထြင္းသိ ျမင္ႏိုင္မႈ ကိုရရွိရန္အတြက္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား အၿမဲ တေစ ဖတ္ရြတ္ ရပါ မည္။
၄။ အၾကင္မည္သူမဆို ေသာၾကာေန႔ တြင္ ဤဂုဏ္ ေတာ္အား ၁၀၁ ႀကိမ္ဖတ္ပါက အဲဟ္ေလယကီးန္ (ျမတ္အလႅာဟ္ လုံးဝ ယုံၾကည္၊စိတ္ခ်သူမ်ား)မွ ျဖစ္ လာ မည္။
***
-----------------------
251 / End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century