((ဗဒီးအြန္း(န))) بدیعٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 710814
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္ - ဖန္ဆင္းေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၂ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ေတာ္မူသည္။ အၾကင္ မည္သူမဆို ဒိုအာ ေတာင္းဆိုခ်ိန္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ေပါင္း (၇၀) ဖတ္ရြတ္မည္ ဆိုရင္၎၏ဒိုအာ ကို ျမတ္အလႅာဟ္ လက္ခံေတာ္မူမည္ျဖစ္ပါတယ္။
၂။အလုပ္အကိုင္ မွန္ကန္ရန္၊ အက်ဥ္း ေထာင္မွ လြတ္ ေျမာက္ရန္၊ ေသာက၊ ဝမ္းနည္းျခင္းမွ လြတ္ ေျမာက္ရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား (၈၆) ႀကိမ္ရြတ္ ဆိုရ ပါမည္။
၃။မည္သူမဆို ေသာက၊ ဝမ္းနည္းစရာႏွင့္ ေတြ႔ႀကဳံ ေနရခ်ိန္ တြင္၂ရကတ္သ္ နမာဇ္ ဝတ္ျပဳရပါ မည္။ ၿပီးေနာက္အႀကိမ္၇၀အတိ(ဗဒီးအြန္စ္စမာဝါေသဝလ္အရ္ေသြ) (بدیع السماوات والارض) ကိုဖတ္ရြတ္ ရပါ မည္။ ထိုေနာက္ (အလ္ဗဒီးအို) ဟုအႀကိမ္(၁၀၀၀) ဖတ္ရပါမည္။ ၿပီး ေနာက္ဆဒ္ကာ ေပးကမ္းရပါ မည္။ အင္ရွာအလႅာဟ္ ေအာင္ျမင္မႈကိုရွရွိပါလိမ့္မည္။
***


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century