((ဗါေသြႏြန္(န))) باطنٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 711305
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္ - မျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည့္ အရွင္၊အျမင္မ်ားတြင္ ပုန္းကြယ္ေနသည့္အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ရန္သူ၏ရန္မွ ကာကြယ္ရန္ ၆၂ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္္ ။
၂။ အၿမဲတမ္း ဖတ္ရြတ္ျခင္း ျဖင့္ ႏွလုံးသားအတြင္း ႏူးရ္ ကိုျဖစ္ထြန္းေစၿပီး လမ္းမွားမွ

ကာကြယ္ျခင္း ၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္္ ။

***


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century