((ဟိုင္ယြန္(န))) حیٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 711592
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္ - ထာဝရ အစဥ္အၿမဲ ရွင္သန္ေနသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၅ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေရာဂါမွ ေပ်ာက္ကင္းရန္အတြက္ ေရာဂါ သည္၏ ေဘးတြင္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ၁၉ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္ ။
၂။ လက္စြပ္၏ ေက်ာက္တြင္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ထြင္းၿပီး အၿမဲ ဝတ္ဆင္ထားျခင္း ျဖင့္ အသက္ရွည္မႈ ကို ျဖစ္ေစပါသည္္ ။
၃ ။ ႏွလုံးသား ၏ ေသာက ၊ေဝဒနာ ကို ေပ်ာက္ ကင္းခ်မ္းသာ ရေစရန္  တစ္ထိုင္တည္း ဤဂုဏ္ ေတာ္အား ၁၀၀၁ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္္ ။
၄။ ဆရာဝန္ လက္ေလ်ာ့ လိုက္သည့္ေရာဂါ သည္ အတြက္ ေရခြက္တစ္ခုအား ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား အႀကိမ္ ၁၀၀၁ ဖတ္ရြတ္ရပါမယ္ ။ၿပီးေနာက္

၎ေရ ကို ေရာဂါသည္၏ နဖူးျပင္ႏွင့္ ခံစားေနရသည့္ေနရာ ကို ပြတ္သပ္လိမ္းေပးရပါမည္္ ။ အနည္းငယ္ ကို လည္း တိုက္ေကၽြးရပါမည္္ ။


***


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century