((ဟကီးမြန္(န))) حکیمٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 711593
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။


ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္ - ဆင္ျခင္တုံတရားရွိသည့္ အရွင္ ၊မွန္ကန္ စြာေျပာၾကားေတာ္မူသည့္အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၉၄ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္ မည္သူမဆို ညအခ်ိန္ သန္႔ရွင္း သန္႔ျပန္႔ သည့္ေနရာ ၿပီးေနာက္ တစ္ေယာက္တည္း ဤဂုဏ္ ေတာ္ အား

ဖတ္ရြတ္မည္ ဆိုလွ်င္ ၎၏ ႏွလုံးသား သည္ လွဴိ႕ဝွက္ မႈ၏ ရတနာသိုက္ ျဖစ္ေပမည္။
၂။ ဆင္ျခင္တုံတရား ၏တံခါးမ်ားပြင့္ေစရန္ ညသန္း ေခါင္ ၿပီးေနာက္၇၈ ႀကိမ္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္  (ယာဟ ကီးမို) အား ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။


***    


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century