((အလီးမြန္(န))) علیمٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 711594
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္ - အႂကြင္းမဲ့ သိရွိေတာ္မူသည့္ အရွင္ ၊(အႏႈိင္းမရွိ ၊အတုမရွိ) ပညာရွိေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁၅၂ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္မည္သူမဆို အေရးႀကီးကိစၥ၊ အေရးႀကီး လိုအင္၊ ဆႏၵ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ေန႔စဥ္၊ေန႔တိုင္း

(အလ္အလီးမို) ဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂ ။ အၾကင္မည္သူမဆို ဤဂုဏ္ေတာ္အား မ်ားမ်ား ရြတ္ဖတ္ ျခင္းျဖင့္ ပညာရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အေသးစိတ္

အခ်က္အလက္မ်ား ၊အမွန္တရား၏ လွဴိ႕ ဝွက္ခ်က္ မ်ားကို သိရွိရေပမည္။


***


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century