((ဟလီးမြန္(န))) حلیمٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 711757
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာ ၾကင္နာေထာက္ထား သည့္အရွင္၊အလြန္တရာသည္းခံေတာ္မူသည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ ေအမာမ္ေရဇာ (အ.စ) မိန္႔ထားေတာ္မူသည္ ။ မည္သူမဆို မင္းဆုိး၊မင္းညစ္၏ အမ်က္ေဒါသ ကို ၾကင္နာမႈ၊စာနာမႈအျဖစ္

ေျပာင္းသြားေစရန္ (အလ္ဟ ကီးမို) ဂုဏ္ေတာ္အား အႀကိမ္ ၁၀၀ ဖတ္ရြတ္ရ ပါမည္။
၂။ အိပ္မေပ်ာ္သည့္သူ အေနျဖင့္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား မ်ားမ်ား ဖတ္ေပးျခင္းျဖစ္ အိပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
၃ ။ သက္ေသာင့္ သက္သာ ရွိေစရန္ ၊ ၾကင္နာမႈ ႏွင့္ သည္းခံမႈ ဂုဏ္သတၱိကို ပိုင္ဆိုင္ရန္ ၊ အခက္အခဲ ဒုကၡမ်ား ကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္

ႏိုင္ရန္  (ယာဟ လီးမို) ဂုဏ္ေတာ္အား ေန႔စဥ္ ၈၈ ႀကိမ္ဖတ္ ရြတ္ရ ပါမည္။
၄ ။ အလုပ္မ်ား မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ရန္ ၊ မသိ ရွိေသး သည့္အရာမ်ား သိရွိလာေစရန္ အတြက္ ေန႔စဥ္ ၇၈ ႀကိမ္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား

ဖတ္ရြတ္ရပါမည္ ။ တစ္ထိုင္ တည္း ၄၄၅ႀကိမ္ ဖတ္ႏိုင္လၽွင္ ပို၍အဆင္ ေျပပါ သည္။


***

လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky
No to deal of the century