((ရာဇက္ကြန္(န))) رّازقٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 712204
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

((ရာဇက္ကြန္(န)))  رّازقٌ
ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာ စားနပ္ရိကၡာ ေပးသနား ေတာ္မူသည့္အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္မည္သူမဆို မိမိ ေနအိမ္၏ ေထာင့္ေလး ေထာင့္စလုံး တြင္ (ယာရာဇက္ကြန္) ဂုဏ္ေတာ္အား အၾကိမ္ ၁၀၀ စီဖတ္ရြတ္
 ေပးမည္ဆိုလ်င္ အၾကပ္ အတည္း အခက္အခဲ ၊ဒုကၡ ထိုအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္ ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေခ်။
၂။ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား မ်ားမ်ား ရြတ္ဆိုျခင္း ျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ ၊စားေရရိကၡာ တိုးပြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

***    


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

We are All Zakzaky
No to deal of the century