((ဂ်က္ဗ္ဗာရြန္(န))) جبّارٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 712671
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

((ဂ်က္ဗ္ဗာရြန္(န))) جبّارٌ
ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
အဓိပၸာယ္ - အရိွန္အဝါႀကီးေတာ္မူ သည့္ အရွင္ ၊ေကာင္းမႈကိုသာ အမိန္႔ေပးေတာ္ မူသည့္အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၁ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္မည္သူ မဆို ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ၂၁ႀကိမ္ (ယာ ဂ်က္ဗ္ဗာရို) အား ဖတ္ရြတ္ မည္ဆို

လွ်င္ရက္ စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈ မွ လုံၿခဳံမႈရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၂။ ရန္သူ၏ ရန္ၿငိဳး အႏၱရာယ္ ၊႐ႈိင္တြာန္ စိတ္ဓာတ္ ပါေနသည့္ လူႏွင့္ဂ်င္န္မ်ား၏အနၱရာယ္မွ

ကင္းလြတ္ ရန္ေန႔စဥ္ အၿမဲ(ယာဂ်က္ဗ္ဗာရို) ဂုဏ္ေတာ္ အား ၂၁ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
***


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century