((စြဗ္ဗူဟြန္(န))) سبوحٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 712816
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

((စြဗ္ဗူဟြန္(န))) سبوحٌ
ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
အဓိပၸာယ္ - အလြန္တရာ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္ၿပီး ခြ်တ္ယြင္းမႈ အျပစ္ အနာဆာ (လုံးဝ) ကင္းစင္ေတာ္ မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -   (فعل) ပုံစံျဖစ္သာအႀကိမ္မ်ားစြာ လာရွိပါသည္။  
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္မည္သူမဆို ဤဂုဏ္ေတာ္အား (မိမိ အိမ္လုပ္) ခ်ာပါတီ တစ္ခ်ပ္ခ်ပ္ ေပၚတြင္ ေသာၾကာ နမာဇ္အၿပီး

ေရးသားၿပီး စားသုံးမည္ဆိုလွ်င္ ေကာင္း ကင္တမန္ (ဖေရရွ္သာ) ကဲ့သို႔ အရည္ အေသြး မ်ား ထြန္းကား လာပါ မည္။
၂။ မည္သူမဆို ဇဟိုရ္ အခ်ိန္ တြင္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား ဖတ္ရြတ္ မည္ဆိုလွ်င္ (မေကာင္း)စိတ္ႏွင့္ ႐ႈိင္တြာန္ ၏

သံသယ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈ ၊ လမ္းမွားသို႔ ေရာက္ ေအာင္ ပို႔ေဆာင္မႈ မွ ကင္း လြတ္မည္ ျဖစ္ ပါ သည္။
၃။ ခၽြတ္ယြင္းမႈ ၊အျပစ္အနာအဆာမ်ား ကင္းေစရန္ အစဥ္အၿမဲ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။


***


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century