((ဆြာေနအြန္(န))) صانعٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 712972
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

((ဆြာေနအြန္(န))) صانعٌ
ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
အဓိပၸာယ္ - ဖန္ဆင္းေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  (صُنع) ပုံစံျဖင့္ ၁ ႀကိမ္ လာရွိပါသည္။  
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အလုပ္တိုင္းႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ တိုးတက္ရန္ အဆုံးတိုင္ ေအာင္ျမင္ရန္
 ခြ်တ္ယြင္း ခ်က္ျပႆနာ ရွာလို႔မရေစရန္ အလုပ္ မစမည္ အလွ်င္ (ယာဆြာေနအို)  ဂုဏ္ေတာ္ အား ၂၁၁ ႀကိမ္ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂။ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်ာမြတ္ အဆင္ ေျပေစရန္ အစဥ္ ဤ ဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ ရပါမည္။

***


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century