((ဖြာေသြရြန္(န))) فاطرٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 713467
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

((ဖြာေသြရြန္(န))) فاطرٌ

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္ - မရွိရာမွ ရွိေအာင္သို႔ ဖန္ဆင္းေတာ္မူ သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၆ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အေရးႀကီး ကိစၥ ေအာင္ျမင္ရန္ (ယာဖြာေသြရို ) ဂုဏ္ေတာ္အား ၂၉၀ ႀကိမ္ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္။
၂။ အေရးႀကီး အလုပ္အကိုင္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ၊တိုး တက္ရန္ ၊အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစရန္

ဤ ဂုဏ္ေတာ္ အား အစဥ္အၿမဲ ဖတ္ရြတ္ရပါမည္ ။


***


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century