((ကဝီးယြန္(န))) قویٌ ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း

  • News Code : 713939
  • Source : abna
Brief

ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

((ကဝီးယြန္(န))) قویٌ
ဂုဏ္ေတာ္ ၏ အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ ၎၏ အစြမ္း သတၱိေတာ္အား အက်ဥ္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
အဓိပၸာယ္ - တန္ခိုးအာဏာႀကီးမား သည့္ အရွင္
က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္တြင္ပါဝင္သည့္အႀကိမ္ေပါင္း -  ၉ ႀကိမ္
စြမ္းရည္ သတၱိေတာ္မ်ား
၁။ အၾကင္မည္သူမဆို (ယာကဝီးယို၊ယာဂနီယို ၊ယာဝဖီးယို ) အႀကိမ္ ၁၀၀၀၀ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလ်င္ အလႅာဟ္ ဟို
အရွင္ျမတ္သခင္သည္ ၎ အား ဟလာလ္စားနပ္ရိကၡာ အေျမာက္ အမ်ားေပး သနား ေတာ္မူမည္။
၂။ ရန္သူရန္ ၊ရန္သူ၏အႏၱရာယ္မွ ကာကြယ္ ရန္ ဂ်ဳံ အနည္း ငယ္ကို ႏွယ္ရမည္။ၿပီးေနာက္ သစ္အယ္ သီးခန္႔ အလုံးေလး
 ၁၀၀၀ ကိုျပဳလုပ္ရ ပါမည္။ အလုံး ေလးတစ္လုံး လုပ္တိုင္းအလုံး ေလးအေပၚ (အလ္ကဝီးယို) တစ္ႀကိမ္ ဖတ္ ရြတ္ရပါမည္။
ၿပီးေနာက္ ဟလာလ္ငွက္(တရား ေတာ္အရ စားခြင့္ရွိ သည့္ ငွက္) တစ္ေကာင္ (သို႔မဟုတ္) သုံးေလး ေကာင္ ကို ျဖည္းျဖည္းျခင္းေကၽြးရ ပါမည္။
၃။ အားနည္းျခင္းမွ အားေကာင္းလာေစရန္ ၊ ရန္သူ အေပၚ တတ္စြမ္းႏိုင္ၿပီး ၊စြမ္းအား ရွိရန္ ဤဂုဏ္ေတာ္ အား အၿမဲတေစ ရြတ္ဆိုရပါမည္။
၄။ အၾကင္မည္သူမဆို (ယာကဝီးယို၊ယာဂနီယို ၊ယာမလီယို၊ယာဝလီယို) အႀကိမ္ ၁၂၀၀၀ မည္သူ ႏွင့္မွ် စကား မေျပာပဲ ဖတ္ရြတ္မည္ဆိုလွ်င္ ဥစၥာ ပစၥည္း ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၅။ ၁၁၆ ႀကိမ္ ဤဂုဏ္ေတာ္အား ဖတ္ရြတ္ျခင္း ျဖင့္ ရန္သူက်ဆုံးမည္ ျဖစ္ၿပီး ၊၎ရန္သူအား ေထာက္ခံ သူမ်ား မည္သည့္ အေရးမွ ပါၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။

***


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*

Qods
ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္ سلیمانی
We are All Zakzaky
No to deal of the century