$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>

သကၠ္လီးဒ္ ဘာေၾကာင့္လဲ… ?

  • News Code : 728310
  • Source : ABNA
Brief

သကၠ္လီးဒ္ ဘာေၾကာင့္လဲ… ? ဆိုတာကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စကား အေျခအတင္ေလးကို ေလ့လာၿပီး သိႏိုင္ပါတယ္။

 

ေက်းဇူးျပဳၿပီး … ခြမ္းစ္ပိုက္ဆံ ၁၀ သိန္းယူလိုက္ပါ…. ဗ်ား..

ေကာင္းၿပီးေလ… စဲဟ္ေမေအမာမ္(အ.စ) တစ္ခုတည္းလား (သို႔) စဲဟ္ေမဆဒါသ္ေကာ္ဘဲလား…

ေနာက္ဘယ္မရ္ဂ်ာေယသက္ၠလီးဒ္ ရဲ့သကၠ္လီးဒ္ယူထားတာလဲ…?

ဒီမွာၾကည့္ပါ…ဆရာ ကၽြၽႏ္ုပ္ကေတာ့ သကၠ္လီးဒ္ ကိုလက္မခံဘူးေနာ္ ... ဒါေပမဲ့ ခြမ္းစ္ပိုက္ဆံ ကေတာ့ ႏွစ္ခုစလုံးပါ...ဘဲ

ခင္ဗ်ားကဘာေၾကာင့္ သကၠ္လီးဒ္ ကိုလက္မခံ ရတာလဲဗ်ား...?

အိုဗ်ား… က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ကိုျမတ္အလႅာဟ္ ခ်ေပးထားၿပီးၿပီဘဲ … ဟဒီးစ္ေတာ္ ေတြ လည္း က်မ္းဂန္ေတြမွာ ရွိေနတာဘဲေလ… ဒါေၾကာင့္…ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ သကၠ္လီးဒ္ မွမလိုေတာ့ တာ..

သကၠ္လီးဒ္ ဆိုတာကေတာ့ ေမာင္လာနာ ေတြကကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚအာဏာျပျခင္းတာ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း တာနဲ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္အျဖစ္လုပ္ထားတာပါ... သကၠ္လီးဒ္ဆိုတာ ဒီေမာင္လာနာဆပ္ေတြရဲ့ ေအဂ်္ေသဟာဒ္ပါဘဲ… ဤအတြက္ေၾကာင့္လည္း … ေအဂ်္ေသဟာဒ္ ကိုကၽြႏ္ုပ္ဆန္က်င့္ တာေပါ့…ဗ်ား …

အံ့ပါဗ်ား…ခင္ဗ်ားလိုစာတတ္ေပတတ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ၿပီး အသိဥာဏ္ကိုအသုံးမျပဳဘူးဗ်ား …

ဒါေၾကာင့္ခင္ဗ်ားအစၥလာမ္ရန္သူမ်ားခင္းထားတဲ့ ေထာက္ေခ်ာက္မွ မိၿပီးေတာ့ ကိုယ့္တမလြန္ကိုယ္ မပ်က္စီးပါနဲ႔ဗ်ား … ျမတ္အလႅာဟ္ခင္ဗ်ား အေပၚ သနားၾကင္နာပါေစဗ်ား… ကၽြႏ္ုပ္ေျပာတာကို ခင္ဗ်ားနားေထာင္မယ္ ဆိုရင္… ေျပာျပပါမယ္ …

တိုတိုနဲ႔ အက်ဥ္းေျပာဗ်ား ..ကၽြႏ္ုပ္ကေမာင္လာနာေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့စကားဆို စိတ္ပ်က္လြန္လို႔ …

ေအဗ်ား. …နားေထာင္ …ၾကည့္ေပါ့ … အီရန္ႏိုင္ငံအစၥလာမ္မစ္ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ၿပီးေနာက္ အစၥလာမ္ရန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဒီေအာင္ပြဲဟာ သက္ၠလီးဒ္ေၾကာင့္ဆိုတာ …ရိပ္မိခဲ့ၾကတယ္ေလ…                 သက္ၠလီးဒ္နဲ႔ရွီအာေတြကိုေဝးေအာင္လုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားေတာ့တာေပါ့…အီရန္ႏိုင္ငံ အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္ လွန္ေရးမတိုင္မွီကေကာ္ၿပီးေနာက္ေကာ္ ေအဂ်္ေသဟာဒ္ ကိုအသုံးျပဳၿပီး ျပႆနာအသစ္အဆန္း ေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္…ဒီအခ်က္ဟာ အစၥလာမ္ရန္သူေတြကို အရႈးျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္ပါဘဲ…                ဒါေၾကာင့္လည္းသူတို႔ေတြက ေအဂ်္ေသဟာဒ္ ႏွင့္သက္ၠလီးဒ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆန္က်င့္ေရးကိစၥမွအစြမ္းကုန္ (ေငြအင္အား၊ကာယအား၊ ဥာဏ္အားေတြ) သုံးေတာ့တာေပါ့…ရလာဒ္ကေတာ့ဗ်ား… ရိုးသား ျဖဴစင္တဲ့မိုမင္ေတြ၊ဘာသာေရးအသိပညာနည္းတဲ့ မိုမင္ေတြပါ ေအဂ်္ေသဟာဒ္နဲ႔သက္ၠလီးဒ္ ကို ဆန္က်င့္အထင္လြဲလာ ပါေလေရာ… ေအာ္ အစၥလာမ္သာသနာ့ ကမ်က္ကန္းသက္ၠလီးဒ္ကို လက္မခံဘူးဆိုတာလည္း မေမ့ဖို႔လို႔ေတာ့လိုတယ္ေနာ္… မြတ္စလင္ျဖစ္တဲ့ လူတိုင္းမွာတာဝန္ရွိတယ္ေလ… ျမတ္အလႅာဟ္ ၏အမိန္႔ေတြကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္ေလ…ဒါမလုပ္ႏိုင္ရန္ ေတာ့ ဗ်ား အဟ္ေသယာသ္ ဆိုတာကို က်င့္သုံးရမယ္ေလ… အဟ္ေသယာသအေပၚ က်င့္ဖို႔ဆိုတာအလြန္ခက္ခဲတဲ့အလုပ္ပါ…ေနာက္မျဖစ္ႏိုင္ဖို႔နီးပါးပါဘဲဗ်ား…ဒါဆို ေအလ္မ္ အမ်ားႀကီးရွိတဲ့သူဆီက အဟ္ကမ္ေမရွရီအသ္ကို သိေအာင္လုပ္ကာ လက္ေတြ႔ က်င့္ဖို႔ဆို သည့္ တစ္ လမ္းသာက်န္ေတာ့တာေပါ့ဗ်ား...ေလကီပညာအရေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ဗ်ား …                       လူတိုင္းေရာဂါေဘးကေနေဝးဖို႔ နည္းလမ္းေတြကိုသိထားဖို႔လိုတာေပါ့.. မသိထားရင္ေတာ့ အဟ္ေသယာသ္ ကိုသုံးၿပီး ေရာဂါေဘးကိုျဖစ္ေစမဲ့ အရာမွန္သမွ်ကိုေရွာင္ၾကဥ္ၾကမွာေပါ့ဗ်ား …                             ဒီအလုပ္ကလဲေတာ္ေတာ္ခက္တာဗ်ား၊ေယဘုယ်အားျဖင့္္လူအေတာ္မ်ားမ်ား အတြက္မျဖစ္ႏိုင္တာ ကပိုမ်ားေနပါတယ္…ေလ…ဒါဆို သူဆီမွာဆရာဝန္ေကာင္းေကာင္းေလး တစ္ေယာက္ဆီ သြားၿပီးသူ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္အတိုင္းေနဖို႔ဘဲက်န္ေတာ့တယ္ေလ..ဒါကိုသက္ၠလီးဒ္လိုေခၚတာေပါ့ …                                         သက္ၠလီးဒ္လုပ္ရင္ေလ … မရၤဂ်ာရဲ့လက္ေပၚလက္ထပ္ၿပီး ဘိုင္အသ္လုပ္ဖို႔ မလိုဘူးေလဗ်ား …. မရ္ဂ်ာ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (၎၏ေသာင္ဇီးဟိုလ္စဆာေအလ္ ) အေပၚလက္ေတြ႔က်င့္သုံးဖို႔ ဘဲလိုပါတယ္..

ေနာက္သက္ၠလီးဒ္မွာ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ဘယ္သူဘယ္မရ္ ဂ်ာ၏ သက္ၠလီးဒ္လုပ္ပါတယ္လို႔ ေျပာဖို႔ မလိုအပ္ေခ်။ ဒါဆို ေမာင္လာနာ ေတြကကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေပၚအာဏာျပျခင္းတာ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း တာ မျဖစ္ေတာ့ဘူးေလဗ်ား....

ဒီ အဟ္ေသယာသ္ ေၾကာင့္ လဲ အီရန္ နယ္ခ်ဲ႕ေတြလက္ေအညက္က လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရတာေပါ့ …. ဗ်ား …

ကယ္ကယ္ … က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ကိုျမတ္အလႅာဟ္ ခ်ေပးထားၿပီးၿပီဘဲ … ဟဒီးစ္ေတာ္ ေတြ လည္း က်မ္းငယ္ေတြမွာ ရွိေနတာဘဲေလ .. ဤအတြက္ေၾကာင့္ သက္ၠလီးဒ္ လိုလားဆို တဲ့ေမးခြန္းကို ေျဖရမည္ဆိုလွ်င္ …

က်န္းမာေရးႏွင့္ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ စာအုပ္စာေပေတြ ရွိေနလ်က္ ခင္ဗ်ားကို အတြက္ ေဒါက္တာ လုိေသးတယ္ေလ…

ဒီအတိုင္းဘဲေပါ့ဗ်ား … က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ နဲ႔ ဟဒီးစ္ေတာ္မ်ားရွိေနလ်က္ မရ္ဂ်ာေယ သက္ၠလီးဒ္လိုအပ္တာေပါ့ .. ကယ္ကယါဒီေလာက္ဆို အက်ဥ္းအျဖစ္ေျပျပရတာ လုံေလာက္ ပါၿပီး…ေလ…

ဟာ…ေက်းဇူးဘဲဗ်ား ခင္ဗ်ားကတိုတိုေလးနဲ႔ ေသခ်ာရွင္းျပလိုက္တာဘဲ … ကၽြႏ္ုပ္ကေတာ့ အစၥလာမ္ရန္သူမ်ား၏ လုပ္ႀကံထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ အသိဥာဏ္ကို ေတာင္ မသုံးျဖစ္ဘဲသက္ၠလီးဒ္ကိုေစာ္ကားမိသြားတာေပါ့…အခုမွဘဲ ေသခ်ာနားလည္ေတာ့တဲ့ဗ်ား …ေက်း ဇူး အလြန္တင္ပါတယ္ဗ်ား …

ရပါတယ္ဗ်ား …

ဆယသ္ ဟိုစိန္ဟိုင္ဒဲရ္ ရဇဝီး

============================================

251 /End


လူႀကီးမင္း၏ အျမင္ကို ေဖာ္ျပပါ ။

လူႀကီးမင္း ၏ ေမးလ္အား အမ်ားသိ ေအာင္ေၾကျငာလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။အေရးႀကီးသည္ ဖိုင္ မ်ား * ခေရပြင့္ ျပထားပါသည္

*