အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁

၂၀:၁၆:၀၁
1208971

ကင္ညာ ႏိုင္ငံ တြင္ ဟဇရသ္ ဇိုင္နဗ္ (စ.အ) ေမြးေန႔ အား ဂုဏ္ျပဳ က်င္းပ ။ ။ Photos

အဗ္နာ။ ။ ကင္ညာႏိုင္ငံ သိုင္သာ သူသာ ၿမိဳ႕ တြင္ ဟဇရသ္ ဇိုင္နဗ္ (စ.အ) ေမြးေန႔ အား ဂုဏ္ျပဳ က်င္းပခဲ့သည့္ ပုံရိပ္ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။****************************************************************
END / 251