အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
စနေနေ့

၁၁ ဇွန် ၂၀၂၂

၂၃:၅၅:၅၉
1266008

အီရန္ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံ တို႔သည္ အေမရိကန္ ၏ ဖိအား ႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ မႈအား ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရပ္တည္ မႈျဖင့္ ခုခံ အႏိုင္ ယူခဲ့ပါတယ္

ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီ ခါေမနာအီ မွ ဗင္နီဇြဲလား သမၼတ ႏွင့္ ၎၏ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ ခ်ိန္တြင္ အီရန္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလား ႏိုင္ငံ တို႔၏ ေအာင္ျမင္သည့္ အေတြ႔အႀကဳံ အရ အေမရိကန္ ၏ ဖိအား ႏွင့္ ပိတ္ဆုိ႔ မႈကို ေအာင္ႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ္ နည္းလမ္း မွာ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရပ္တည္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ၾကား ခဲ့ပါတယ္။