အေရးႀကီး သတင္းမ်ား
စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ သဘာဝေဘးကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ သဘာဝေဘးကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

စစ္ကိုင္းတုိင္းတြင္ သဘာဝ ေဘးကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက...

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလုံးသည္  စမ္းသပ္ ခံေနရပါတယ္ …
အာယာသြလႅာဟ္ ဂ်ဝါဒီ အာမိုလီ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားလုံးသည္ စမ္းသပ္ ခံေနရပါတယ္ …

ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ဂ်ဝါဒီ အာမိုလီ အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အတြင္း မာန္မာန ၊ ကိုယ့္ဂုဏ္ကိုယ္ေဖာ္ျခင္း...

 အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ တြင္ IS အဖြဲ႔ဝင္ ၈ ဦးအား ႀကိဳးေပး ကြပ္မ်က္

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ တြင္ IS အဖြဲ႔ဝင္ ၈ ဦးအား ႀကိဳးေပး ကြပ္မ်က္

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစတြင္္ အီရန္ လႊြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ရုံး ႏွင့္ အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ ေတာ္လွန္ေရးကို...

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အာဂုံေဆာင္ စင္တာ အသစ္ မ်ား ဖြင့္လွစ္  / အီဂ်စ္

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အာဂုံေဆာင္ စင္တာ အသစ္ မ်ား ဖြင့္လွစ္ / အီဂ်စ္

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ အလ္အက္ဆြရ္ နယ္ေျမရွိ ဝတၱကအဖြဲ႔ ၏ သတင္းအေထာက္အထားအရ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္ အာဂုံေဆာင္ စင္တာ အသစ္...

ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ယီမင္ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ တြင္ အေမရိကန္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားကို တပ္ခ်ထားရ မႈ ကိစၥ  ထြက္ ေပၚလာ

ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ယီမင္ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ တြင္ အေမရိကန္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားကို တပ္ခ်ထားရ မႈ ကိစၥ ထြက္ ေပၚလာ

အေမရိကန္ သတင္းစာ (( နယူးေယာက္ တိုင္းမ္ )) အေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ယီမင္ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ တြင္ အေမရိကန္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားကို...

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အာဂုံေဆာင္ စင္တာ အသစ္ မ်ား ဖြင့္လွစ္  / အီဂ်စ္

က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အာဂုံေဆာင္ စင္တာ အသစ္ မ်ား ဖြင့္လွစ္ / အီဂ်စ္

အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ အလ္အက္ဆြရ္ နယ္ေျမရွိ ဝတၱကအဖြဲ႔ ၏ သတင္းအေထာက္အထားအရ က်မ္းေတာ္ ျမတ္ကုရ္အာန္ အာဂုံေဆာင္ စင္တာ အသစ္...

အာဖဂန္နိစၥတန္ ႏိုင္ငံ ပတ္ၠသယာ ျပည္နယ္ တြင္ ဂၽြန္မ္အဟ္နမာဇ္ ဝတ္ျပဳေနခ်ိန္ ရွီအာ ဗလီ အတြင္း အေသခံ ဗုံးခြဲမႈ ျဖစ္ပြား

အာဖဂန္နိစၥတန္ ႏိုင္ငံ ပတ္ၠသယာ ျပည္နယ္ တြင္ ဂၽြန္မ္အဟ္နမာဇ္ ဝတ္ျပဳေနခ်ိန္ ရွီအာ ဗလီ အတြင္း အေသခံ ဗုံးခြဲမႈ ျဖစ္ပြား

အာဖဂန္နိစၥတန္ ႏိုင္ငံ ပတ္ၠသယာ ျပည္နယ္ ရွိ ေအမာမ္ ဇမာနာ (အ.ဂ်) အမည္ရွိ ရွီအာ ဗလီ အတြင္း ဂၽြန္မ္အဟ္နမာဇ္ ဝတ္ျပဳေနခ်ိန္...

ယဟူဒီ (ဂ်ဴး) ႏိုင္ငံအျဖစ္ အတည္ျပဳေရး ဥပေဒၾကမ္း အား  မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) မွ ႐ႈတ္ခ်သည့္  ေၾကညာ စာတမ္းထုတ္ျပန္

ယဟူဒီ (ဂ်ဴး) ႏိုင္ငံအျဖစ္ အတည္ျပဳေရး ဥပေဒၾကမ္း အား မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) မွ ႐ႈတ္ခ်သည့္ ေၾကညာ စာတမ္းထုတ္ျပန္

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) အေနျဖင့္ ဤ အာဏာရွင္ ဆန္ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး ခြဲျခားျခင္း ၊ က်ဴးေက်ာ္ ျခင္းလုပ္ရပ္မ်ား...

Quds cartoon 2018
We are All Zakzaky