အေရးႀကီး သတင္းမ်ား
ရဲဟ္ဗရ္ ႏွင့္ အီရန္ လက္ရွိ အစိုးရ၏ အရာ ရွိ ႀကီးမ်ား ေတြ႔ဆုံ ၊တီဟီရန္ ။ ။ photos

ရဲဟ္ဗရ္ ႏွင့္ အီရန္ လက္ရွိ အစိုးရ၏ အရာ ရွိ ႀကီးမ်ား ေတြ႔ဆုံ ၊တီဟီရန္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ၊ လျမတ္ ရမ္တြာန္ ၏ ၇ ရက္ေန႔ ျဖစ္ၿပီး ရဲဟ္ဗရ္ အင္ေကလာဗ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆယက္ဒ္ အလီခါေမနာအီ...

ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ယီမင္ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ တြင္ အေမရိကန္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားကို တပ္ခ်ထားရ မႈ ကိစၥ  ထြက္ ေပၚလာ

ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ယီမင္ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ တြင္ အေမရိကန္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားကို တပ္ခ်ထားရ မႈ ကိစၥ ထြက္ ေပၚလာ

အေမရိကန္ သတင္းစာ (( နယူးေယာက္ တိုင္းမ္ )) အေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ယီမင္ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ တြင္ အေမရိကန္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားကို...

ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ယီမင္ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ တြင္ အေမရိကန္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားကို တပ္ခ်ထားရ မႈ ကိစၥ  ထြက္ ေပၚလာ

ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ယီမင္ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ တြင္ အေမရိကန္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားကို တပ္ခ်ထားရ မႈ ကိစၥ ထြက္ ေပၚလာ

အေမရိကန္ သတင္းစာ (( နယူးေယာက္ တိုင္းမ္ )) အေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံ ႏွင့္ ယီမင္ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ တြင္ အေမရိကန္ ကြန္မန္ဒိုမ်ားကို...

အာရပ္ႏွင့္ အီရန္ အဆင္မေျပမႈ  သေဘာထားကြဲမႈ သည္ အစၥေရး ကိုသာလွ်င္ အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ေစပါတယ္
အဗ္ဒိုလ္ဖသာဟ္ တူနီးရွား လႊတ္ေတာ္ ဒု ဥကၠ႒

အာရပ္ႏွင့္ အီရန္ အဆင္မေျပမႈ သေဘာထားကြဲမႈ သည္ အစၥေရး ကိုသာလွ်င္ အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ေစပါတယ္

တူနီးရွား ႏိုင္ငံ ၏ လႊတ္ေတာ္ ဒု ဥကၠ႒ ျဖစ္သူ အဗ္ဒိုလ္ဖသာဟ္ အေနျဖင့္ အာရပ္ႏွင့္ အီရန္ အဆင္မေျပမႈ သေဘာထားကြဲမႈ သည္...

ဗီယင္နာ ရွိ အစၥလာမ္ စင္တာ၏ လျမတ္ရမ္တြာန္ ဆိုင္ရာ အားက်ဖြယ္ ျမင္ကြင္း ၊ ။ ။ photos

ဗီယင္နာ ရွိ အစၥလာမ္ စင္တာ၏ လျမတ္ရမ္တြာန္ ဆိုင္ရာ အားက်ဖြယ္ ျမင္ကြင္း ၊ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဗီယင္နာ ရွိ အစၥလာမ္ စင္တာ၏ လျမတ္ရမ္တြာန္ ဆိုင္ရာ အားက်ဖြယ္ ျမင္ကြင္း ၏ ပုံရိပ္အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။

(လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ  အတြက္ ရွီအာ အခန္းက႑ ) အမည္ျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဂရက္  ဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနား ။ ။ photos

(လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ ရွီအာ အခန္းက႑ ) အမည္ျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဂရက္ ဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနား ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ နာေစရ္ မကာေရမို ရွီးရာဇီး ဦးေဆာင္သည့္ (လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္...

မြတ္စလင္မ္ မ်ား အတြက္ အေရးအႀကီးတကာ အႀကီးဆုံးတာဝန္မွာ ပါလက္စတိုင္း ကို ကာကြယ္ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are All Zakzaky