အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား :
သောကြာနေ့

၁၁ ဧပြီ ၂၀၁၄

၁၇:၂၅:၂၆
601860

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ မြဖ္သီခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္သည့္

ဂ်ရွ္န္ေန မီလားဒ္ ဟဇရသ္ ဇိုင္နဗ္ (စ.အ) အား သခင္မႀကီး (စ.အ)၏ ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္း က်င္းပခဲ့ +ဓာတ္ပုံမ်ား

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ တြင္ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ခ်စ္သူမ်ားမွ မတ္လ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဟဇရသ္ ဇိုင္နဗ္ (စ.အ) ၏ေမြးေန႔ မဂၤလာအခမ္းအနား အား သခင္မႀကီး (စ.အ)၏ ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္းႀကီးက်ယ္ ခမ္းနား စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္သ္(.)သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ
ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ ြင္ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (.) ်စ္သူမ်ားမွ မတ္လ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဟဇရသ္ ဇိုင္နဗ္ (.) ၏ေမြးေန႔ မဂၤလာအခမ္းအနား အား သခင္မႀကီး (.) ေရာင္ဇာေတာ္ အတြင္းႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာက်င္းပခဲ့ပါသည္။ထို႔ေန႔သည္သခင္မႀကီး (စ.အ)၏ ေမြးေန႔ျဖစ္ပါသည္။ဤမဂၤလာရွိသည့္အခမ္းအနားတြင္ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၏ရွီအာစြန္နီအိုလမာႏွင့္အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ဆီးရီးယားႏိုင္ငံ၏မြဖ္သီခ်ဳပ္ရွိကၡ္ဗဒရြဒ္ဒီးန္ဟစူန္တို႔မွာအသီးသီးေနရာယူတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ဤအခမ္းအနားတြင္တက္ေရာက္သူမ်ားအေနျဖင့္မိမိတို႔လက္မ်ားတြင္အနီေရာင္အလံမ်ားကိုကိုင္ေဆာင္ထားၾကေပသည္။ထို႔အလံမ်ားအေပၚတြင္ ((လက္ဗိုက္ေကယာဇိုင္နဗ္ (.) )) ေရးသားထားပါသည္။          ြဖ္သီခ်ဳပ္ရွိကၡ္ဗဒရြဒ္ဒီးန္ဟစူန္ဤအခမ္းအနားတြင္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရင္မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္လာေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေစာ္ကားေနသည့္ျပည္တြင္းျပည္ပမွသကၠ္ဖီးရီးအၾကမ္းဖက္ဝဟာဘီမ်ားကိုႏွိမ္နင္းေတာ္လွန္ေနသည့္ဆီးရီးယားတပ္မေတာ္ႏွင့္လက္တြဲၿပီးခိုင္မာစြာရပ္တည္ေနၾကသည့္ဆီးရီးယားျပည္သူ၊ျပည္သားမ်ားကိုမိုဘာရတ္က္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ဆက္လက္ၿပီး ၎ အေနျဖင့္ဟဇရသ္ဇိုင္နဗ္ (စ.အ) ေရာင္ဇာေတာ္အား သကၠ္ဖီးရီးမလ္အူန္မ်ား၏အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုက္ခိုက္ေစာ္ကားမႈဖက္သို႔ညြန္း၍ျပာၾကားသည္မွာ -

 

သကၠ္ဖီးရီးမလ္အူန္မ်ားအေနျဖင့္ဟဇရသ္ဇိုင္နဗ္ (.)ေရာင္ဇာေတာ္အားၿပိဳဖ်က္ေစာ္ကားလိုၾကၿပီးႏိုင္ငံမွ အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) ၏ႏူးရ္ ကို ၿငိမ္းသတ္လိုၾကေပသည္။ဟဇရသ္ ဇိုင္နဗ္ (စ.အ) ၏ အေၾကာင္း(သမိုင္း.) ယေန႔တိုင္နဂိုမူလအတိုင္း က်န္ရစ္ေနပါေသးသည္။

 

ြဖ္သီခ်ဳပ္ရွိကၡ္ဗဒရြဒ္ဒီးန္ဟစူန္မွ ဆက္လက္ေျပာၾကားေလသည္။ဟဇရသ္ဇိုင္နဗ္ (.) အေၾကာင္းတင္ျပမႈသည္ႏွစ္ေပါင္း၁၄၀၀ေက်ာ္ေနေသာ္လည္းက်န္ရစ္ေနေပေသးသည္။ ဆီးရီးယား ႏိုင္ငံ၏ ရန္သူမ်ားသိေအာင္ေျပာပါေလ ... မင္းတို႔ေတြ(ဆီးရီးယားရန္သူေတြ) လည္း (အတိတ္ကသခင္မႀကီး၏ရန္သူမ်ားပမာ) ဖ်က္စီးအျမစ္မက်န္ျဖစ္သြားရေပလိမ့္မည္။ဆီးရီးယားမင္းတို႔ကိုယွဥ္ၿပီးဂုဏ္သိကၡာျမင့္စြာျဖင့္ရပ္တည္ေနမည္ျဖစ္ေပသည္