အေရးႀကီး သတင္းမ်ား
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတစီက်င္းပင္တို႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ၂၀ ယေန႔ေရးထိုးမည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတစီက်င္းပင္တို႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ၂၀ ယေန႔ေရးထိုးမည္

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တ ႐ုတ္သမၼတစီက်င္း ပင္တို႔ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား...

ေမာင္လာအလီ (علیه السّلام ) ၏ ေနာက္လိုက္ အစစ္ ပီသ ပါတယ္ …ဒို႔ ရဲ့ သူရဲေကာင္းႀကီး ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ

ေမာင္လာအလီ (علیه السّلام ) ၏ ေနာက္လိုက္ အစစ္ ပီသ ပါတယ္ …ဒို႔ ရဲ့ သူရဲေကာင္းႀကီး ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ

ေမာင္လာအလီ (علیه السّلام ) ၏ ေနာက္လိုက္ အစစ္ ပီသ ပါတယ္ …ဒို႔ ရဲ့ သူရဲေကာင္းႀကီး ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ...

ကေလးငယ္မ်ား မွ မဂ်္လစ္ေစ ဇဲဟ္ရဟ္ (سلام الله علیها  ) က်င္းပ ၊ တန္ဇန္းနီးယား  ။ ။ photos

ကေလးငယ္မ်ား မွ မဂ်္လစ္ေစ ဇဲဟ္ရဟ္ (سلام الله علیها ) က်င္းပ ၊ တန္ဇန္းနီးယား ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ တန္ဇန္းနီးယား ႏိုင္ငံ ဒါရိုစ္စလာမ္ ၿမိဳ႕ တြင္ ကေလးငယ္မ်ား မွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ႀကီး မိုဟမၼဒ္ ( صلی الله علیه وآله)...

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား ကာကြယ္ ေပးခဲ့သည့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံသား အား ဆိုရွယ္မီဒီယာ မွ ခ်ီးမြမ္း

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အား ကာကြယ္ ေပးခဲ့သည့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံသား အား ဆိုရွယ္မီဒီယာ မွ ခ်ီးမြမ္း

ေနာ္ေဝး ႏိုင္ငံ တြင္ အစြန္းေရာက္ အုပ္စု ၏ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ေစာ္ကား မႈကို ရပ္တန္ ေပးခဲ့သည့္ ေနာ္ေဝး မြတ္စလင္မ္...

ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ ရွဟီးဒ္ ရွိက္ၡ အိုမရ္ ဆူကိုသို အတြက္ မဂ်္လစ္ က်င္းပ ၊ ႏိုင္ဂ်ီး ရီးယား ။ ။ photos

ရွဟီးဒ္ ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ ရွဟီးဒ္ ရွိက္ၡ အိုမရ္ ဆူကိုသို အတြက္ မဂ်္လစ္ က်င္းပ ၊ ႏိုင္ဂ်ီး ရီးယား ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ၏ ၿမိဳ႕ ေတာ္ အဘူဂ်ာ တြင္ ရွဟီးဒ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆိုလိုင္မန္နီ ႏွင့္ ရွဟီးဒ္ ရွိက္ၡ...

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) အတြက္ လူႀကီး အသစ္မ်ား ခန္႔ အပ္ျခင္း

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) အတြက္ လူႀကီး အသစ္မ်ား ခန္႔ အပ္ျခင္း

မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီအဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) ( علیهم السّلام) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး အာယာ သြလႅာဟ္ ေရဇာ ရမ္တြာန္နီ အေနျဖင့္ ဘာသာေရး...

ရွဟာဒသ္ အထူး စာေစာင္   အစၥလာမ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႏွစ္ဦး  ဟာဂ်္ ကာစင္မ္ ဆိုလိုင္မန္နီ  ႏွင့္ အဘူမဲဟ္ဒီ အဲလ္မိုဟန္ဒစ္
We are All Zakzaky