အေရးႀကီး သတင္းမ်ား
ရဲဟ္ဗရ္အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ကိုရိုနာ ကာကြယ္ေဆး ဒုတိယ အႀကိမ္ အထိုး ခံ ။ ။ photos

ရဲဟ္ဗရ္အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ ကိုရိုနာ ကာကြယ္ေဆး ဒုတိယ အႀကိမ္ အထိုး ခံ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ရဲဟ္ဗရ္ အင္န္ေကလာဗ္ အစၥလာမ္မီ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ ဆရက္ဒ္ အလီခါေမနာအီ မွ အီရန္ႏိုင္ထုတ္ ကိုရိုနာ ကာကြယ္ေဆး...

 အီရန္ႏိုင္ငံ တြင္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ သတင္းအရ ကိုရိုနာ ေၾကာင့္ ၃၆၆ ဦး ေသဆုံး

အီရန္ႏိုင္ငံ တြင္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ သတင္းအရ ကိုရိုနာ ေၾကာင့္ ၃၆၆ ဦး ေသဆုံး

အီရန္ အစၥလာမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ ၏ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၏ ျပန္ၾကားေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး စင္တာ မွ ကိုရိုနာ ေရာဂါ ႏွင့္...

တ႐ုတ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ က ခန႔္မွန္းထား သည္ထက္ ပိုမို ျမန္ဆန္စြာ ႀကီးထြား လာေနဟု အေမရိကန္ ေလတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေျပာ

တ႐ုတ္၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ က ခန႔္မွန္းထား သည္ထက္ ပိုမို ျမန္ဆန္စြာ ႀကီးထြား လာေနဟု အေမရိကန္ ေလတပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေျပာ

တ႐ုတ္သည္ ယင္း၏ ထိုးစစ္ဆင္မႈဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းလုပ္ႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းေစရန္ တည္ေဆာက္ေနလ်က္ ရွိရာ...

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား လူငယ္မ်ား မွ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ကို လႊတ္ေပးရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို  ။ ။ photos

ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား လူငယ္မ်ား မွ ရွိက္ၡ ဇက္ဇာကီ ကို လႊတ္ေပးရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆို ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား လူငယ္မ်ား မွ ကာဒူနာ ၿမိဳ႕ တြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား အစၥလာမ္မစ္ လႈပ္ရွား မႈ ၏ေခါင္းေဆာင္ ရွိက္ၡ...

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ ဂီလန္ ရွိ ဖါဇ္သတင္းဌာန ၏ သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ ။ ။ photos

အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ ဂီလန္ ရွိ ဖါဇ္သတင္းဌာန ၏ သတင္းေထာက္မ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ မဂ်္မေယ ဂ်ဟာနီ အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အ.စ) ၏ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ ရမ္တြာန္နီ အေနျဖင့္ ဂီလန္...

Imam Khamenei's message to pilgrims of Hajj 2021 in 37 languages
We are All Zakzaky
No to deal of the century