အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : IQNA
တနင်္လာနေ့

၁၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၂

၁၉:၃၀:၀၀
329578

ဒို႔မြတ္စလင္္မ်ားစည္းလုံးၾကပါစို႔

အလြန္တရာသနားၾကင္နာေတာ္မူေသာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကမာၻသူ၊ကမာၻသားမ်ားအတြက္မိမိအလြန္တန္ဖိုးထားခ်စ္ခင္ရေသာအထူးအေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရ ေတာ္မူေသာ၊မွန္ကန္တိက်သစၥာသီလ၊သမာဓိႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ ျမတ္ဟဇရတ္(သ)မိုဟမၼဒ္(ဆြ)အားကၽြန္ေတာ္တို႔္ိ၏ေလာကီေလာကုတၱရာႏွစ္ဘဝႏွစ္ဌာန၌ ေအာင္ျမင္မႈ ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္အတြက္္ေစလြတ္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။

  အလြန္တရာသနားၾကင္နာေတာ္မူေသာအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္သည္ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကမာၻသူ၊ကမာၻသားမ်ားအတြက္မိမိအလြန္တန္ဖိုးထားခ်စ္ခင္ရေသာအထူးအေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရ  ေတာ္မူေသာ၊မွန္ကန္တိက်သစၥာသီလ၊သမာဓိႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္  ျမတ္ဟဇရတ္(သ)မိုဟမၼဒ္(ဆြ)အားကၽြန္ေတာ္တို႔္ိ၏ေလာကီေလာကုတၱရာႏွစ္ဘဝႏွစ္ဌာန၌ ေအာင္ျမင္မႈ ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္အတြက္္ေစလြတ္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။  ထို႔ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္ျမတ(ဆြ)သည္မိမိတမန္  ေတာ္ျမတ္တာဝန္ကိုအတိအလင္းထမ္းေဆာင္ရသည့္ကာလအနည္းငယ္ေလးအတြင္း၊ ကမာၻသူ၊ကမာၻသားမ်ားကုိိအလႅာဟ္အရွင္ျမတ္၏ဝဟီဗ်ာဒိတ္ေတာ္ျဖင့္တစ္နည္း၊ မိမိ၏ေကာင္းျမတ္ေသာစာရိတၱျဖင့္တစ္ဖုံ၊အေျပာႏွင့္အေဟာကိုက္ညီမႈျဖင့္တစ္သြယ္၊ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္မိန္႔၏အမိန္႔ေတာ္ မ်ား၊ဥပေဒမ်ား၊ညႊန္းၾကားခ်က္မ်ားကိုပို႔ခ်ေပးေတာ္မူခဲ့ေပသည္။  ဤကဲ့သို႔အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာတမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးမိုဟမၼဒ္(ဆြ)၏ႀကိဳးပမ္းေဆာက္ရြက္ မႈျဖင့္အစၥလာမ္သာသနာေတာ္ႀကီးသည္တကမာၻလုံး၌လြမ္းမိုးသြားေလသည္။မြတ္စလင္လူထု  ႀကီးသည္ျမတ္တမန္ေတာ္ႀကီး၏ဦးေဆာင္မႈေၾကာင့္ဂုဏ္သိကၡာရွိလူထုတစ္္ရပ္ျဖစ္လာေပ သည္။ဂုဏ္သိကၡာရွိျခင္း၏အဓိကအရင္းျမစ္တစ္ခုသည္ကားထို႔ေခတ္ထို႔ကာလထို႔အခ်ိန္က  တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး(ဆြ)၏အမိန္႔ေတာ္ကိုလက္ေတြအေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပသည္။အေရးအႀကီးဆုံးအမိန္႔ေတာ္တစ္ရပ္သည္ကားအခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္စြာေနထိုင္ၿပီးဘဝတည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္ေပသည္။    ထို႔အခ်ိန္မြတ္္စလမ္လူထုတစ္ရပ္လုံးသည္လည္းအလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ အမိန္႔ေတာ္စူရဟ္အာေလေအမ္ရန္အာယတ္ေတာ္အမွတ္ ၁၀၃   وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ  إِخْوَانًا .   ကိုလက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သုံးခဲ့ၾကေသာၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္လည္းရဲရဲတင္းတင္း၊ သတၱိရွိစြာအာမခံႏိုင္ပါသည္။   ယေန႔မြတ္စလင္အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းအထက္ပါအာယတ္ေတာ္အားလက္ေတြ႔လိုက္နာက်င့္သုံး လိုက္နာမည္ဆိုလွ်င္၊ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ကဲ့သို႔ဖိႏွိပ္ခံ၊အေစာ္ကားခံရမည္မဟုတ္ေပ။ အေၾကာင္းသည္ကားယေန႔အစၥလာမ္ရန္သူမ်ားသည္အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကိုသာပစ္မွတ္အ ျဖစ္ထားေနေပသည္။   ၎တို႔အျမင္၌ေအမာမ္မီယာ၊ဟနဖီ၊ရွာေဖအီ၊ဟန္ဗလီ၊မေလကီ၊အစၥမာအီလီ၊စလဖီစသည့္မရွိေပ။ ပိုမို၍ရွင္းေအာင္ေျပာရလွ်င္အစၥလာမ္ရန္သူမ်ားအျမင္၌ရွီအာ၊စြန္နီမရွိေခ်။ တို႔အျပင္လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလို၊ရွီအာ၊စြန္နီအထဲမွအေတြ႔အႀကဳံအရင့္က်က္မႈနည္းသူမ်ား၊ ကိုအသုံးက်ၿပီးရန္တိုက္ေပးေလသည္။ သမိုင္းေလ့လာသူ၊အေတြးအေခၚရွိသူမ်ားအသိပင္ျဖစ္ေပသည္။        တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီးဝဖသ္ျဖစ္ေတာ္မႈၿပီးေနာက္မြတ္စလင္မ်ားအၾကား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါသည္။ မည္မွ်အထိပင္ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည္ဟုဆိုရေလာက္ေအာင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ဤ ေနရာ၌တင္ျပဖို႔လိုအပ္မည္ဟုမထင္ေပ။ မြတ္စလင္္အမ်ားစုသည္အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆိုသလိုသိထားၿပီးျဖစ္ေပသည္။  သို႔ေသာ္လည္းဘဲအခ်ဳိ႕သာသနာပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္အလႅာဟ္တစ္ပါးတည္းကိုလက္ခံျခင္း၊ ေကဗ္လာဦးတည္းရာတစ္ခုတည္းတူေနျခင္း၊က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္သည္ လည္းတစ္အုပ္တည္းျဖစ္ေနျခင္း၊ေနာက္ဆုံးတမန္ေတာ္မွာလည္း၊ ဟဇရတ္(သ)မိုဟမၼဒ္(ဆြ)ျဖစ္ေနၿပီးအခ်ဳိ႕အရာမ်ားက်င့္စဥ္က်င့္ရပ္မ်ား၌ ကြဲလြဲေနေသာ္လည္းပဲ၊တစ္  စည္းတစ္လုံးတည္းျဖစ္ေအာင္၊စြန္႔လြတ္စေတးမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးေပးဆပ္ကာႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကေပသည္။ ယခုလည္းႀကိဳးပမ္းေနတုန္းပင္ျဖစ္ေပသည္။   အသိဥာဏ္ရွိသူတိုင္းသိေပသည္။ယေန႔ပေခတ္သည္မြတ္စလင္မ်ားအေနျ