အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : msm
သောကြာနေ့

၁၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃

၂၀:၃၀:၀၀
380836

အဟ္ေလ့ေဒယိုဗန္ မ်ား၏ ဝန္ခံထားမႈ

အဟ္ေလ့ေဒယိုဗန္ မ်ား၏ ဝန္ခံထားမႈ

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္း ဌာန ၊ အဗ္နာ ...

အဟ္ေလ့ေဒယိုဗန္ အာလင္မ္မ်ား  ၏ အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ဝဇူ ျပဳခ်ိန္ ေျခႏွစ္ ဖက္အား မဆာ ျပဳေတာ္မူေၾကာင္း ဝန္ခံေရးသားထားသည့္ က်မ္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေလ့လာမွတ္သား ႏိုင္ေပသည္။ မူရင္းက်မ္း အမည္ ႏွင့္ အတြဲ ၊စာမ်က္ႏွာ မ်ားကို တင္ျပလိုက္ ရပါသည္။

1: عمدة القاری شرح بخاری

2 : کنز العمال  ج 5 ص 103 کتاب الطهارة

3 : الصابة ج 1 ص 187 ذکر تمیم بن زید انصاری

4: نیل الاوطاء ج 1 ص 199 محمد بن علی شوکانی

5 : سنن دار قطنی ص 320

6 : صحیح بخاری ج 1 ص 30 کتاب الوضو

7 : الدرّ المنثور ج 2 ص 392

8 : سنن بهیقی ج 1 ص 75 کتاب الطهارة ص 73

9 : تفسیر طبری ج 1 ص 86 آیت 6 المائدة

10 : سنن ابن ماجه ص 36 الوضو

အဟ္ေလ့ေဒယိုဗန္ ၏ အာလင္မ္မ်ား အေနျဖင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္ႀကီး (ဆြ) ဝဇူ ျပဳခ်ိန္ ေျခႏွစ္ ဖက္အား မဆာ ျပဳေတာ္မူေၾကာင္း ဝန္ခံေရးသားထားသည့္ က်မ္းမ်ားကို အထက္ပါအတိုင္း ေလ့လာမွတ္သား ႏိုင္ၿပီး ၊ မူရင္းက်မ္း အမည္ ႏွင့္ အတြဲ ၊စာမ်က္ႏွာ မ်ားကို ၏ ဟုတ္မဟုတ္မိမိ တို႔၏ သစၥာရွိၿပီး ၊ အယူ မသည္းသူ ၊ အစြဲမႀကီးသူ ၊ တရားမွ်တၿပီး ၊ အမွန္ အတိုင္း ဖြင့္ဆိုေရး ၊သား ေျပာဆို တတ္သည့္ လက္ရွိ စြန္နီ အာလင္မ္မ်ားကို ေမးျမန္းစုံစမ္း သင့္ပါသည္။

အယူသည္း၊အၿမဲရွီအာမ်ားကိုရန္မႈေနသည့္ဝဟာဘီမ်ားကိုေမးလွ်င္လိမ္ညာေကာက္က်စ္ၿပီး၊ျပဳျပင္ ေျပာင္းလားထားသည့္ က်မ္းမ်ားကို ျပမည္ ၊ ေရးမည္ ၊ လက္ခံမည္ မဟုတ္ေခ်။

အထက္ပါက်မ္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံသား ၊ ပါကစၥတန္ ရွီအာ ထိပ္တန္း အာလင္မ္ တစ္ပါး ၊သူရဲေကာင္း ရွဟီးဒ္ ဟဇရတ္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥလာမ္ အလာမာ ဂိုလမ္ ဟိုစိုင္း(န) နဂ်ာဖီ ၊ ဖြာေဇေလ အီရတ္(ရ.ဟ) ေရးသားထားသည့္ (( နမာဇ္ ေမ ဟာသ္ ခိုေလ ရခ္ေန ကာ စူဗူသ္ ေအာ္ ဝဇူ ေမ ေပါင္အို(န) ပရ္ မဆာ ကရ္ေန က စူဗူသ္ ) ) က်မ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၁ မွ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာျပန္ ထားပါသည္

ပါကစၥတန္ ရွီအာ ထိပ္တန္း အာလင္မ္ တစ္ပါး ၊သူရဲေကာင္း ရွဟီးဒ္ ဟဇရတ္ ဟြဂ်္ဂ်သြလ္ အစၥလာမ္ အလာမာ ဂိုလမ္ ဟိုစိုင္း(န) နဂ်ာဖီ ၊ ဖြာေဇေလ အီရတ္(ရ.ဟ) အား ဝဟာဘီ ၊စြန္နီ အတု ေဆပါေယ ဆြာဟာဗာ မွ ပညာရွင္ မယွဥ္ႏိုင္သျဖင့္ မိန္းမက်င့္ႀကံၿပီး လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ခဲ့ေပသည္။