အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ikan
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

၂၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃

၂၀:၃၀:၀၀
392977

ကဇာကစ္စတန္ တြင္ မြဖ္သီခ်ဳပ္ အသစ္ ေရြးခ်ယ္

ျပည္ေထာင္စု ကဇာကစ္စတန္ ၏ မြတ္စလင္မ်ားဆို္င္ရာ ဘာသာ ေရး စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ မွ (အီရ္ခန္းမယာမ္အိုဖ္္ ) အား မြဖ္သီခ်ဳပ္ အသစ္ အျဖင့္္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ပါသည္။

အဟ္ေလ့ဘိုက္ (အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ ျပည္ေထာင္စု ကဇာကစ္စတန္ ၏ မြတ္စလင္မ်ားဆို္င္ရာ  ဘာသာ ေရး စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ညီလာခံ အား ၁၃ႏွစ္တိုင္ ၊တိုင္ ကဇာကစ္စတန္ ႏိုင္ငံ ၏ မြဖ္သီခ်ဳပ္ တာဝန္ ကိုထမ္းေဆာင္  ခဲ့သည့္ မြဖ္သီခ်ဳပ္ ေဟာင္း ရွိက္ခ္ အဗ္ဒြလ္စသ္သာ သရ္ေဝးရွ္အလီ မွႀကီးမွဴး က်င္းပခဲ့ပါ သည္။မြဖ္သီခ်ဳပ္ ေဟာင္း ရွိက္ခ္ အဗ္ဒြလ္စသ္သာ သရ္ေဝးရွ္အလီ သည္ မိမိအေနျဖင့္ မိဖ္စီခ်ဳပ္ တာဝန္ အား ဆက္လက္မထမ္းေဆာင္ မည္ ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေဟာင္ဇာ တြင္ စာသင္ၾကား ေပးျခင္း ၊ အစၥလာမ္ နည္း အရ ျပဳစု ျပဳေထာင္ေပးျခင္း တာဝန္ မ်ား ကို ဆက္လက္ ထမ္း ေဆာင္ သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ကဇာကစ္စတန္ ၏ မြတ္စလင္မ်ားဆို္င္ရာ  ဘာသာ ေရး စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ညီလာခံ တြင္လိုအပ္သည့္ အေၾကာင္း အရာ မ်ား ကို ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကၿပီး(အီရ္ခန္း မယာမ္ အိုဖ္္ )   အား မြဖ္သီခ်ဳပ္ အသစ္ အျဖင့္္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ပါသည္။ဤညီလာခံ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ႏွင့္ တာဝန္ရွိ အရာရွိမ်ား ၊ တာဝန္ခံမ်ား ၊ ျပည္ေထာင္ စု ကဇာကစ္စတန္ ၏ မြတ္စလင္မ်ားဆို္င္ရာ  ဘာသာ ေရး စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ ကိုယ္စား လွယ္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ ေၾကာင္း သိရပါသည္။