အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
တနင်္လာနေ့

၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၁

၁၉:၂၈:၃၄
1157262

ၾကည္ညိဳ စရာ ေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ေရာင္ဇာေတာ္၏ ပုံရိပ္မ်ား ၊ အီရတ္ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။အီရတ္ ႏိုင္ငံ နဂ်ာဖ္ ၿမိဳ႕ ရွိ ၾကည္ညိဳ စရာေမာင္လာအလီ (အ.စ) ၏ ေရာင္ဇာေတာ္ ၏ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။


****************************************************************

END / 251