အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁

၁၉:၀၁:၄၃
1180215

ေဂ်ာ္ဒန္ဗလီ တြင္ အိုမန္ လူငယ္ကာရီ တစ္ဦး၏ ေသလာဝသ္ ။ ။ video

အဗ္နာ။ ။ အိုမန္ လူငယ္ကာရီ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဟဇာအိုလ္ဗလိုရွီ ေဂ်ာ္ဒန္ရွိ အရ္ရဲဟ္မဟ္ အမည္ရွိ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္တြင္ စူရဟ္ အဲဟ္ဇာဗ္ အာယသ္ ေတာ္အမွတ္ ၅၆ မွ ၆၂ အထိ ေသလာဝတ္ျပဳထားသည့္ ဗီဒီယို ကလစ္ေလး တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။


****************************************************************

END / 251