အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့

၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁

၂၀:၂၁:၄၉
1184419

အရ္ဗအီးန္ အတြက္ ေျခလ်င္ လမ္းေလွ်ာက္ အဇါဒါရီ ျပဳ ၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံ ဆိုလ္ဂ်ာ ၿမိဳ႕ တြင္ ရွီအာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မွ အရ္ဗအီးန္ အတြက္ ေျခလ်င္ လမ္းေလွ်ာက္ အဇါဒါရီ ျပဳ ေနသည့္ ပုံရိပ္ မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။


***********************************************************************
END / 251