အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
တနင်္လာနေ့

၁၆ မေ ၂၀၂၂

၁၈:၅၀:၄၄
1258181

CIA ဒါရိုက္တာအေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီ သို႔လွ်ဳိ႕ဝွက္ ခရီး သြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္း

အေမရိကန္သတင္းစာ တစ္ေစာင္ မွ ၿပီးခဲ့သည့္လ ဧၿပီလတြင္ အေမရိကန္ CIA ဒါရိုက္တာအေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီ သို႔လွ်ဳိ႕ဝွက္ ခရီး သြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္း ကို မီးေမာင္း ထိုးျပၿပီး အဆိုပါခရီးစဥ္သည္ တရုတ္ ႏိုင္ငံ ကိစၥ ႏွင့္ေရနံကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

Fars News Agency ၏ သတင္း အေထာက္အထားမ်ား အရၿပီးခဲ့သည့္လ ဧၿပီလတြင္ေဒသတါင္းခရီးစဥ္ ၏ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း အျဖစ္ အေမရိကန္ CIA ဒါရိုက္တာဝီလရံဗရ္န္အေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီ သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ခရီးခဲ့ၿပီး ေဆာ္ဒီ အိမ္ေရွ႕ မင္းသား မိုဟမၼဒ္ ဗင္ စဲလ္မန္ ႏွင့္ ေဆာ္ဒီ ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ ဂ်စ္ဒဟ္ ၿမိဳ႕ တြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ ေတြ႔ဆုံ ခဲ့ၾကေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ဤအေရးႀကီး လွ်ဳိ႕ဝွက္ ေတြ႔ဆုံမႈ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ အႀကီးတန္း စုံေထာက္ ႏွင့္အေရးပါ ေဆာ္ဒီ အာဏာပိုင္ မ်ား ပထမဆုံး အႀကိမ္ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံ စာ ကို"ဝဲလ္စတီးဒ္ ဂ်ာနယ္"က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

အေမရိကန္သတင္းစာ"Intercept" ၏ အစီရင္ခံ စာ တြင္ အေမရိကန္္ သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ သည္ ေဆာ္ဒီ သတင္းေထာက္ ႏွင့္အတိုက္အခံ ဂ်ာနယ္လစ္ ဂ်မားလ္ ခါရွခ္ဂ်ီ အား ေဆာ္ဒီ အိမ္ေရွ႕ မင္းသား မိုဟမၼဒ္ ဗင္ စဲလ္မန္ သတ္မိန္႔ေပးခံသည့္ အတြက္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေဆာ္ဒီ အိမ္ေရွ႕ မင္းသား ႏွင့္ မေတြ႔ေသးေၾကာင္း ၊ မၾကာေသမီ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ မွ ေဆာ္ဒီ ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီ ဘုရင္ ၏ ေတာင္းဆို ခ်က္အရ အန္ဆြာရြလႅာဟ္ယီမင္နီ ကို ဆန္က်င့္ ၿပီး ေရယာဇ္ၿမိဳ႕အား ကာကြယ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ စစ္သားမ်ား ၏ အကူအညီ ကို ေပးပို႔ရန္ ၎ အကူအညီ အစား ေရနံ ထုတ္လုပ္မႈကို တိုးျမင့္ ေပးရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေဆာ္ဒီ အေနျဖင့္ အေမရိကန္ သမၼတ ၏ ောတင္းဆိုမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္သတင္းစာ"Intercept" ၏ အစီရင္ခံ စာ အရ CIA ဒါရိုက္တာဝီလရံဗရ္န္ အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ လ ဧၿပီလ တြင္ ေရနံ ထုတ္လုပ္မႈ တိုး ျမႇင့္ ႏိုင္ေရး ကို ေဆာ္ဒီ ထံ ထပ္မံ ေတာင္း ဆိုခဲ့ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီ မွလည္း ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ "Intercept" ၏ အစီရင္ခံ စာ အရ CIA ဒါရိုက္တာဝီလရံဗရ္န္ အေနျဖင့္ ဤခရီးစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေျပာၾကားရန္ ျငင္းဆို ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

သတင္းအေထာက္အထားမ်ား အရ ဤ လွ်ဳိ႕ ဝွက္ ေတြ႔ဆုံ မႈ တြင္ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိတစ္ဦး ၊ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရး ႏွင့္ နီးစပ္သည္ မီဒီယာ ႏွစ္ခု ေဆာ္ဒီ ေတာ္ဝင္ မိသားစု ႏွင့္နီးစပ္သည္ မီဒီယာ မ်ား ၊ အစီရင္ခံစာ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႔ဆုံ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ေတြးေခၚ ပညာရွင္ တစ္ဦးတို႔ ပါဝင္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။

****************************************************************

END / 251