အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : mmsy မွေကာက္ႏႈတ္
တနင်္လာနေ့

၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၂

၁၉:၃၀:၀၀
331507

ကမာၻ႔ မြတ္စလင္ လူဦးေရ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ စစ္တမ္း

အင္တာနက္မွာ ကမာၻ႔ မြတ္စလင္လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႕မႈမ်ား ရွာေဖြေလ့လာရင္းက ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဟာဝိုင္အီကြၽန္းျပည္နယ္ ဟိုႏိုလူလူျမိဳ႕ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့တဲ့ (၈) ၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ အႏုပညာႏွင့္ လူသားမ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံမွာ တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့တဲ့ စာတမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိဖတ္မွတ္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

  အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊အဗ္နာ ။ ။ အင္တာနက္မွာ ကမာၻ႔ မြတ္စလင္လူဦးေရပ်ံ႕ႏွံ႕မႈမ်ား ရွာေဖြေလ့လာရင္းက ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဟာဝိုင္အီကြၽန္းျပည္နယ္ ဟိုႏိုလူလူျမိဳ႕ေတာ္မွာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့တဲ့ (၈) ၾကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ အႏုပညာႏွင့္ လူသားမ်ားဆိုင္ရာ ညီလာခံမွာ တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့တဲ့ စာတမ္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရွိဖတ္မွတ္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။  အဖြင့္မွာ အက်ဥ္းတင္ျပထားခ်က္အရ အာရွတိုက္တစ္ခုအတြင္းမွာပင္ ကမာၻ႔ မြတ္စလင္ဦးေရရဲ့ ၆၉-ရာခိုင္ႏွုန္း တည္ရွိေနထိုင္ေနျပီး အာဖရိကတိုက္မွာေတာ့ ၂၇-ရာခိုင္ႏွုန္းရွိပါတယ္။ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္မွာ ကမာၻ႔မြတ္စလင္ဦးေရ က ကမာၻ႔ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ့ ၂၄-ရာခိုင္ႏွုန္းျဖင့္ သန္းေပါင္း-၁၆၅၀ (တစ္ေထာင့္ေျခာက္ရာ့ငါးဆယ္) ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုတိုင္း တစ္ရာခိုင္ႏွုန္းတိုးပြါးမွာျဖစ္ျပီး ၂၀၂၀-ခုႏွစ္မွာ ကမာၻ႔ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ့ ေလးပုံတစ္ပုံ (၁/၄)ရွိလာမွာပါ။ ၂၀၇၅-ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကမာၻ႔ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ့ သုံးပုံတစ္ပုံ (၁/၃)အထိ တိုးပြါးလာမွာျဖစ္ပါတယ္လို႕ ေလ့လာတင္ျပထားပါတယ္။  ထူးျခားတာက ဒီႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ အေနာက္တိုင္းကျပဳလုပ္တဲ့ စစ္တမ္းေနာက္တစ္ခုအရ ကမာၻ႔ေပၚမွာ လူ ၄-ဦးအနက္ တစ္ဦးက မြတ္စလင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔ မြတ္စလင္ဦးေရက ကမာၻ႔ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ့ ၂၅-ရာခိုင္ႏွုန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိလိုက္ရပါတယ္။ (သတင္းအရင္းအျမစ္ အတိအက် မမွတ္မိေတာ့တာကို ခြင့္လႊတ္ေပးပါ။) မွန္းဆတြက္ခ်က္မႈေတြထက္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္တိုးပြါးလာမႈဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အေနာက္တိုင္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာကိုစိတ္ဝင္စားလာမႈေတြ၊ သက္ဝင္ ယုံၾကည္လာသူ အသစ္ေတြ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္လို႕ ယူဆရင္ မွားမယ္မထင္ပါ။   အာရွ ႏွင့္ အာဖရိက  စာတမ္းရွင္ရဲ့ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ အာရွတိုက္မွာ မြတ္စလင္ဦးေရ သန္းေပါင္း-၁၂၀၀ ခန္႕ရွိျပီး ကမာၻ႔ မြတ္စလင္ဦးေရးရဲ့ ၇၀-ရာခိုင္ႏွုန္းနီးပါးျဖစ္ပါတယ္။ အာဖရိကတိုက္မွာ မြတ္စလင္ဦးေရ သန္းေပါင္း-၄၅၀ ခန္႕ရွိျပီး ကမာၻ႔မြတ္စလင္ဦးေရရဲ့ ၂၇-ရာခိုင္ႏွုန္းနီးပါး၊ အာဖရိကတိုက္ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ့႕ ၄၄-ရာခိုင္ႏွုန္းနီးပါးျဖစ္ပါတယ္။  ဥေရာပ  ဥေရာပတိုက္မွာ မြတ္စလင္ဦးေရ သန္း-၅၀ ခန္႕ရွိျပီး ကမာၻ႔ မြတ္စလင္ဦးေရရဲ့ ၃-ရာခိုင္ႏွုန္းနီးပါး၊ ဥေရာပတိုက္ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ့ ၆.၅-ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ရွိေနပါျပီ။ အခုကိန္းဂဏန္းမ်ားဟာ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္က ကိန္းဂဏန္းမ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။  ေတာင္အာရွ  ေတာင္အာရွေဒသ (အိႏၶိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ သီရိလကၤာ၊ နီေပါ၊ ဘူတန္ႏွင့္ ေမာ္လဒိုက္) ကေတာ့ အထူးေျပာေနဖို႕ေတာင္ လိုမယ္မထင္ေတာ့ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇-ႏိုင္ငံရွိျပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ သန္းေပါင္း-၁၇၀၀ နီးပါးရွိကာ မြတ္စလင္ဦးေရ သန္း-၅၀၀ ေက်ာ္ရွိေနပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ -ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ – ၁၄၅-သန္းေက်ာ္,  ပါကစၥတန္ – ၁၇၅-သန္းေက်ာ္,အိႏိၵယ – ၁၆၅-သန္းေက်ာ္,  သီရိလကၤာ – ၂-သန္းခန္႕,  နီေပါ – ၁-သန္းေက်ာ္,  ေမာ္လဒိုက္ – ၄-သိန္းခန္႕,  ဘူတန္ – ၅-ေသာင္းခန္႕ တို႕အသီးသီးျဖစ္ၾကပါတယ္။  အာဆီယံ  အေရွ႕ေတာင္အာရွ (အာဆီယံေဒသ)မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၁-ႏိုင္ငံရွိျပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ သန္း-၆၀၀ နီးပါးမွာ ၄၀-ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ဟာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာရင္းဟာ အစိုးရမ်ားထုတ္ျပန္တဲ့ တရားဝင္စာရင္းဇယားကို အေျခခံထားတာျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ အစိုးရေတြအေနနဲ႕ မြတ္စလင္ဦးေရကို ထိန္ခ်န္ထားတာ အမ်ားအသိပါပဲ။ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ -  အင္ဒိုနီးရွား – သန္း-၂၀၀ ေက်ာ္,  မေလးရွား – ၁၈-သန္းခန္႕,  ဘ႐ူႏိုင္း – ၃-သိန္းေက်ာ္,  ဖီလစ္ပိုင္ – ၅-သန္းခန္႕,  ထိုင္း – ၃-သန္းေက်ာ္,  ကေမာၻဒီးယား – ၃-သိန္းေက်ာ္,  လာအို – ၂၀၀၀-ခန္႕,  စကၤာပူ – ၁-သန္းခန္႕,  ဗီယက္နမ္ – ၁-သိန္းခန္႕,  အေရွ႕တိေမာ – ၅၀၀၀-ခန္႕ တို႕အသီးသီးျဖစ္ၾကပါတယ္။  ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေရႊျမန္မာမွာေတာ့ တရားဝင္စာရင္းအရ “မြတ္စလင္ ၄-ရာခိုင္ႏွုန္း”သာရွိပါတယ္။  ယခုလက္ရွိ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံတကာခန္႕မွန္းစစ္တမ္းမ်ားအရ မြတ္စလင္ဦးေရ အနည္းဆုံး ၆-ရာခိုင္ႏွုန္းမွ အမ်ားဆုံး ၁၀-ရာခိုင္ႏွုန္းအထိ ရွိတယ္လို႕ဆိုၾကပါတယ္။ ကမာၻ႔ ့ကုလသမဂၢမွ ၾကီးမႉးျပီး ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အကူအညီျဖင့္ စစ္တမ္းအမွန္ ေကာက္ယူေနျပီး ၂၀၁၄-ခုႏွစ္မွာ တရားဝင္ေၾကညာ သိရွိရမယ္လို႕ေတာ့ သိထားပါတယ္။