အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ျမန္မာမြတ္စလင္နက္
တနင်္လာနေ့

၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃

၂၀:၃၀:၀၀
388269

အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱအရိယာ၀ံသာ ဘိိ၀ံသ ၏ မိန္႔ၾကားမႈ

အဟ္ေလ့ဘိုက္(အ.စ) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ခြဲျခား ဆက္ဆံေရး လံႈေဆာ္မႈမ်ားသည္ ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱအရိယာ၀ံသာ ဘိိ၀ံသ (ျမ၀တီမင္းႀကီး ဆရာေတာ္) မိန္႔ၾကား  

အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံေရးလံႈေဆာ္မႈမ်ားသည္ ဗုဒၶ၀ါဒႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိေၾကာင္း ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱအရိယာ၀ံသာ ဘိိ၀ံသ(ျမ၀တီမင္းႀကီးဆရာေတာ္)မိန္႔ၾကား

အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံေရး လႈံေဆာ္မႈမ်ားသည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ သြန္သင္သည့္ ေမတၱာႏွင့္သစၥာ တရားေတာ္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ မီဒီယာက ေလွ်ာက္ထားေမးျမန္းခ်က္ တစ္ရပ္တြြင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱအရိယာ၀ံသာ ဘိိ၀ံသက မိန္႔ၾကားသည္။