အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
စနေနေ့

၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁

၁၄:၃၇:၁၄
1182957

စဲဟ္လဟ္ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ တြင္ အရ္ဗအီးန္ ေဇယာရသ္ျပဳသူမ်ားကို ဧည့္ခံ ။ ။photos

အဗ္နာ ။ ။ အီရတ္ ႏိုင္ငံ ၏ ကူဖာ ၿမိဳ႕ ရွိ စဲဟ္လဟ္ ဗလီ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ တြင္ အရ္ဗအီးန္ ေဇယာရသ္ျပဳ သူမ်ားကို ဧည့္ခံ ေနသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

***********************************************************************
END / 251