အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
တနင်္လာနေ့

၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁

၂၀:၁၈:၁၄
1183635

အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ရုံးခန္းတြင္ အရ္ဗအီးန္ အတြက္ အဇါဒါရီ က်င္းပ ။ ။ photos

အဗ္နာ ။ ။ အာယာသြလႅာဟ္ အလ္အြဇ္မာ မကာေရမ္မိုရွီးရာဇီး ရုံးခန္းတြင္ အရ္ဗအီးန္ အတြက္ အဇါဒါရီ က်င္းပေနသည့္ ပုံရိပ္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။


****************************************************************

END / 251