အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သတင်းဌာန ၊ အဗ်နာ

အကိုး အကား : ABNA
စနေနေ့

၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁

၂၀:၂၅:၄၉
1187245

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ ဘာသာေရးပညာရပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး အျမင္ ႏွစ္မ်ိဳး

မရ္ဟြန္မ္ ဟဇရသ္ အာယာသြလႅာဟ္ မစ္ဇ္ဗဟ္ ယဇ္ဒီ ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားမွ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ ဘာသာေရးပညာရပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး အျမင္ ႏွစ္မ်ိဳးဆိုသည့္ က႑ ေလးကို ေကာက္ႏုတ္ တင္ျပျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

အဲဟ္ေလ့ဘိုက္(သ) (အလိုင္ေဟမြစ္စလာမ္) သတင္းဌာန ၊ အဗ္နာ

 

က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ ဘာသာေရးပညာရပ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ကြာျပားျခားနား သည္ အေတြး အျမင္ ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားလာ ပါသည္။

၁။ ဤအျမင္မွာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔နားခံျခင္း ႏွင့္ေက်းကၽြန္ပီသျခင္း ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ကို အဓိက ဗဟို အခ်က္အခ်ာ ထားျခင္း

၂။ ဤအျမင္မွာ မႏုႆ လူသား၏ စိတ္အလိုဆႏၵမ်ား ကို အဓိက အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ဘာသာ ေရးဆိုင္ရာ စာသားမ်ား ၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ကို မိမိတို႔၏ စိတ္အလိုဆႏၵမ်ား ႏွင့္အညီ သဖ္စီးရ္ ျပဳႏိုင္ေအာင္ အေၾကာင္းျပႏိုင္ ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤ အျမင္ ကို ယေန႔ အသုံးျပဳေနသည့္ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ စကား အရ Humanism ဟုေခၚဆိုပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ မႏုႆလူသား ကို အဓိက ဗဟို အခ်က္အခ်ာ အျဖစ္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ အား အဓိက ဗဟို အခ်က္အခ်ာ ေနရာတြင္ ထားျခင္းကို ေခၚဆိုပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားမႈသည္ၿပီးခဲ့သည့္ေဆြးေႏြးမႈ အေၾကာင္းအရာမ်ားထက္ ပိုမို ျမင့္ေၾကာင္း သိႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယခု အခ်ိန္ ထိ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ပတ္္သက္ ၿပီး အျမင္ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ယူဆထား၍ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမ အျမင္မွာ ဤအျမင္မွာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား အရွင္ျမတ္ ၏ အမိန္႔နားခံျခင္း ႏွင့္ေက်းကၽြန္ ပီသျခင္း ၿပီးေနာက္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ကို အဓိက ဗဟို အခ်က္အခ်ာ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ အျမင္မွာ အေတြး ႏွင့္ နားလည္မႈအား စိတ္အလိုဆႏၵ ၏ အေရာင္ဆိုး ထားျခင္း ခံရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

          ဤအတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အားနားလည္ သေဘာေပါက္ ေအာင္ျပဳခ်ိန္တြင္ သဖ္စီးေဗ ရိုင္းကို ေရွာင္ရွား ရပါမည္။ ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ မည္ကဲ့သို႔ရွိပါသလဲ။ ထိုအတိုင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ ဆုံးမ စကားကို ရွင္းလင္းျပၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ ျခင္းႏွင့္ အေတြးေကာက္၊အေတြးေခ်ာ္ ကို ေရွာင္ျခင္း ၿပီးေနာက္ မိမိစိတ္အလိုဆႏၵမ်ား ႏွင့္ ဦးေႏွာက္ကို ရွင္းေအာင္ထားျခင္း အေရးႀကီးလိုအပ္ပါသည္။ ဤအျမင္ အရ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၾသဝါဒေတာ္ သည္ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ မြတ္စလင္မ္အျဖစ္ နားလည္ ထားသည့္ အုပ္စု ႏွစ္ခုစလုံး အတြက္ ဆုံးမေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ သာသနာမွ လမ္းေခ်ာ္၊လမ္းလြဲ မျဖစ္သြားရေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ ထိုနည္းတူစြာ သဖ္စီးရ္ ေဗရိုင္း ျပဳျခင္းမွ ေရွာင္ရွား ႏိုင္ရန္ သကၠ္ဝါး (ခ) သီလ ၊ သမာဓိ ၿမဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ အလိုဆႏၵမ်ား ၊ တစ္ကိုယ္ဆန္ျခင္း ႏွင့္ အေတြးမွား အေတြးေခ်ာ္ ၊ အေတြးေကာက္ ႏွင့္ ေဝးေနရန္ ဆုံးမေတာ္မူခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ဤ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမို၍ နက္နက္နဲနဲ သုေတသန ျပဳမည္ ဆိုလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ပထမထက္ပိုမို၍ တိက်ၿပီး အေသးစိတ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ေက်းကၽြန္ ဆိုသည့္ အခန္းက႑ မွာ မႏုႆ လူသားမ်ား ၏ အုပ္စု ႏွစ္စု ခြဲသြားသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ ၾသဝါဒ ေတာ္ ၏တန္ခိုး(ခ) အစြမ္းသတၱိ ကို သိႏိုင္ပါသည္။ ၿပီးေနာက္သာသနာ ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အဲဟ္ကာမ္ (ခ) ဥပေဒသမ်ား (ခ) ပညတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ မႏုႆ လူသား မ်ား၏ အေတြးအေခၚမ်ား ႏွင့္ အျမင္မ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ လွ်င္ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) ၏ စိတ္ပိုင္းပညာရပ္ ႏွင့္ ဝိညာဥ္ ပိုင္းဆိုင္ရ ပညာရပ္ ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိရမွာ ျဖစ္ပါ သည္။

          အမီးရြလ္မိုအ္ေမနီ ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) အေနျဖင့္ အေရး အဓိက အေရးႀကီး အဂၤါ လကၡဏာ ႏွစ္ခု ကို မိန္႔ေတာ္မူပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ မႏုႆ လူသားအား အုပ္စု ႏွစ္ စု အျဖစ္ ကြဲ ျခား ႏိုင္ပါသည္။ အုပ္စု တိုင္း ၏ အဓိက အဂၤါလကၡဏာ ရပ္မ်ား ကို တင္ျပထားၿပီး ၎တို႔ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္ထားေပးပါသည္။ ၎အေၾကာင္း အရာ ဘက္သို႔ ကၽြႏ္ုပ္ အေနျဖင့္ ေအာက္တြင္ တင္ျပ ပါမည္။

၁။ ဤအုပ္စု သည္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ေက်းကၽြန္ အျဖစ္ အကြင္းမဲ့ လက္ခံသည့္ အုပ္စု ျဖစ္ပါသည္။ ဤအုပ္စုဝင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ စိတ္အလိုဆႏၵမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကပါသည္။ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အမိန္႔ေတာ္ အားမိမိတို႔၏ စိတ္အလို ဆႏၵမ်ားထက္ ပိုမို၍ ဦးစားေပေလ၏။

          သဘာဝက်သည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ မႏုႆ လူသားသည္ ဤေကာင္းကင္က် က်မ္း၊က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အားႏွလုံးသည္းပြတ္မွ လက္ခံ သေဘာတူေလသည္။ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္၏ ပညတ္ေတာ္မ်ား (ခ) ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အသိပညာမ်ား ကို ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ လက္ခံပါသည္။ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ စံနမူနာ အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၎၏ ညာသံ ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ပါသည္။

ဟဇရသ္ အလီ (အ.စ) အေနျဖင့္ ဤ အုပ္စု အားခ်ီးမြမ္း ခန္းတြင္ မိန္႔ေတာ္မူေလ၏။

إنّمِنْأَحَبِّعِبَادِاللّٰهِعَبداًأَعَانَهُاللّٰهُعَلٰینَفْسِهِ[1].

အဓိပၸာယ္ ။ ။ ဧကန္မုခ် အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အခ်စ္တကာ အခ်စ္ဆုံး ေက်းကၽြန္ ဆိုသည္မွာ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ ထံေတာ္တြင္ မိမိ၏ စိတ္အလိုဆႏၵမ်ား ကို တိုက္ ထုတ္ႏိုင္ရန္ အလႅာဟ္ဟိုအရွင္ျမတ္ အကူအညီ ေပးထားသူျဖစ္ပါသည္။

ၿပီးေနာက္ ၎အုပ္စု ၏ အသြင္ အျပင္ လကၡဏာ မ်ား ကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူၿပီး ဤ ကဲ့သို႔ေသာ္ ပုဂိဳလ္မ်ား အၾကား က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ အဆင့္ အတန္း ပတ္သက္ၿပီး မိန္႔ၾကားေလ၏။

قَداَمْکَنَالْکِتَابَمِنزِمَامِهِفَهُوَقَائِدُهُوَاِمَامُهُ،یَحُلُّحَیثُحَلَّثَقَلُهُ،وَیَنزِلُحَیثُکَانَمَنزِلُهُ .[2]

အဓိပၸာယ္ ။ ။ ဤအုပ္စုသည္ မိုအ္မင္မ်ား ႏွင့္ မြတ္သကီမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔ အလုပ္အားလုံး ၏ ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အား အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္၏ က်မ္း (ခ) ကုရ္အာန္ျဖင့္ ျပဳၾကပါသည္။ ဤ အတြက္ ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ သည္ ၎တို႔၏ ဦးေဆာင္ ၊ဦေသွ်ာင္ ျဖစ္ပါသည္။ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ မည္သည့္ ေနရာတြင္ ရပ္တန္ရန္ အမိန္႔ေပးမည္နည္း ၊၎တို႔သည္လည္းပဲ ရပ္တန္ၾကေပမည္။ ၎ တို႔ ၏ ရပ္တန္ျခင္း ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။

          ဤအုပ္စုသည္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ႏွင့္ သာသနာ၏ အမွန္တရားမ်ား ႏွင့္ တည္ရွိမႈ အစစ္အမွန္ ကို လက္ခံ ၿပီး သက္ဝင္ ယုံၾကည္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဤအုပ္စု သည္ သာသနာ ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၏ အဲဟ္ကာမ္ (ခ) ပညတ္ေတာ္မ်ား ကို စစ္မွန္သည့္ ျဖစ္တည္မႈ မွန္တစ္ခ်ပ္အျဖစ္ နားလည္ၾကပါသည္။ ၎ကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း သည္ မႏုႆလူသား ၏ ကံေကာင္းေပ်ာ္ရႊင္ မႈ ႏွင့္တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။ ၎ကို မေစာင့္ထိန္းျခင္းကို ေလာကီေလာကုတၱရာ ႏွစ္ဌာန အတြက္ ကံေကာင္းေပ်ာ္ရႊင္မႈ ကို လက္လြတ္ရျခင္း ၏အောကာင္းခံအျဖစ္ နားလည္ ၾကပါသည္။    

          အေၾကာင္းမွာ ဤကဳဲ့သို႔ေသာ္ မႏုႆ လူသားသည္ မိမိကိုယ္ကို မည္သည့္ အျမင္ ႏွင့္ အထင္ မွ မထားၾကေခ်။ သာသနာႏွင့္ ေကာင္းကင္က် က်မ္းမ်ား ႏွင့္ အလႅာဟ္ဟို အရွင္ျမတ္ ၏ အဲဟ္ကာမ္ (ခ) ပညတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ သင္ၾကားပို႔ခ် မႈမ်ား အတြက္ စစ္မွန္ သည့္ တည္ရွိမႈ ကို လက္ခံပါသည္။ ထိုနည္း တူစြာ ၎ႏွင့္ မႏုႆ လူသား၏ မစ္လဟသ္ (အက်ဳိးကိုသာျဖစ္ေစမႈ) မ်ား အၾကာင္း ႏွင့္ အက်ဳိးဆက္ႏြယ္ တည္ရွိမႈကို သက္ဝင္ ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ဤအတြက္ေၾကာင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား မွန္မွန္ကန္ကန္ သေဘာေပါက္ နားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစား ၾကပါသည္။ ထိုမွသာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္မွ အမိန္႔ေပးခ်က္ကိုသာလွ်င္ နားလည္ၿပီး ၎အေပၚ လက္ေတြ႔ လိုက္နာ က်င့္သုံး ရန္ျဖစ္ ေပသည္။

၂။ ပထမအုပ္စု ၏ အျမင္ႏွင့္လုံးဝ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ ဤကဲ့သို႔ အျမင္ကို ထားၾကပါသည္။ ထိုအျမင္မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) ဘာသာတိုင္း၏ စာသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေကာင္းကင္းက် က်မ္းတိုင္းသည္ လူပုဂိဳလ္မ်ား ၏ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား အတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျပတ္ျပတ္သားသား၊ တိတိက်က် အေၾကာင္း အရာမ်ားကို မတင္ျပထားေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ သို႔မဟုတ္ အျခား မည္သည့္ ဘာသာေရး စားသားမဆို အဓိပၸာယ္ ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား မရွိဘဲ ၎၏ မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွမရွိေခ်။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းမွာ မႏုႆ လူသားတိုင္း သည္ အျခား သီးသန္႔ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား ၏ ပိုင္ရွင္ မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဤ စိတ္ေနစိတ္ထား (အေတြးအေခၚမ်ား ႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ) သည္သြန္သင္ခ်က္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ မိသားစု ေၾကင့္ ျဖစ္ေစ ၊ လူ႕ပတ္ဝန္း က်င္ အသိုင္းအိုင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ ဤကဲ့ သို႔ပမာ အျခား အဆက္အသြယ္မ်ားမွ ထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအတြက္ေၾကာင့္ မႏုႆ လူသားအေနျဖင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ အားေသလာဝသ္ျပဳခ်ိန္ မိမိ၏ စိတ္ေန စိတ္ထား အေတြး ကိုအေျချပဳၿပီး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကို ၏ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေလ၏။ တကယ္ေတာ့ ၎အေၾကာင္းအရာ ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ မွ မတင္ျပထားေခ်။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဤသည္ မႏုႆလူသား၏ အသိႏွင့္ နားလည္မႈသာ ျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ေဘာင္အတြင္း မွ ဟုျမင္ေလ၏။

          ရွင္းလင္းေနသည့္အခ်က္မွာ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အျမင္မ်ား အရ သာသနာ ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၿပီးေနာက္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ ကုရ္အာန္ ၏ အမိန္႔ပညတ္ေတာ္မ်ား ႏွင့္ အာယသ္ ေတာ္မ်ား အဓိပၸာယ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အစုံသည္ မႏုႆလူသားမ်ား စိတ္ေနစိတ္ထား၊ အေတြးအရ ပုံေဖာ္ထား သည့္မ်ား သာျဖစ္ေပမည္။

          ဤအေတြးအေခၚကို အေျခခံၿပီး က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ အား ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခား မည္သည့္ ဘာသာေရး စာသားမ်ားအားလုံး ကို လူတိုင္းမိမိတို႔၏ အျမင္ ႏွင့္အေတြး အေခၚ အရ အေၾကာင္းအရာ ကို ကိုးကား ေၾကာင္း ထင္ရွား ေနပါသည္။ ရွင္းလင္းပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ္ အျမင္ သည္ အျပင္ပုိင္း အရ သာ သာသနာ ႏွင့္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ ၿပီးေနာက္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား ႏွင့္ သြန္သင္ဆုံးမခ်က္မ်ားျဖစ္ေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ ဘာသာေရး ႏွင့္ ဘာသာေရးသမားမ်ားကို ကစားစရာ ႏွင့္ ေလွာင္ေျပာင္ ထားျခင္း သာ ျဖစ္ပါသည္။

 

[1] နဲဟ္ဂ်ဳိလ္ဗလာဂါက်မ္း ခြသ္ဗာ အမွတ္ ၈၆

[2]နဲဟ္ဂ်ဳိလ္ဗလာဂါက်မ္း ခြသ္ဗာ အမွတ္ ၈၆


####################################################
END / 251